Program Mobilności Studentów i Doktorantów MOST

Drogie Studentki, Drodzy Studenci,
Drogie Doktorantki, Drodzy Doktoranci,

zachęcamy gorąco do wzięcia udziału w Programie Mobilności Studentów i Doktorantów MOST. Program MOST, oferujący wymianę studentów i doktorantów polskich uczelni, funkcjonuje od 1999 r. i w swoich założeniach nawiązuje do europejskiego systemu kształcenia w ramach Programu ERASMUS.

Warunki studiowania w Programie określa Regulamin Programu Mobilności Studentów i Doktorantów MOST, który można znaleźć na oficjalnej stronie programu http://most.amu.edu.pl  

Program MOST daje możliwość odbycia części studiów (semestru lub roku akademickiego) na innej uczelni. Uczestniczyć w wymianie mogą studenci po ukończeniu drugiego semestru studiów – w przypadku studentów studiów I stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich lub pierwszego semestru – w przypadku studentów studiów II stopnia.

W przypadku chęci uzyskania dalszych informacji zachęcamy do odwiedzenia strony https://studiuje.uj.edu.pl/studenci/mobilnosc/program-most oraz oficjalnej strony Programu MOST:  http://most.amu.edu.pl na której znajdziecie Państwo praktyczne wskazówki i instrukcje dotyczące rejestracji na Program oraz zasady wymiany.

Zapraszamy raz jeszcze do wzięcia udziału w Programie!