Procedury – Jakość Kształcenia

Dokumentacja Wewnętrznego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia to spis procedur, realizowanych w oparciu o obowiązujące na Uniwersytecie lub Wydziale akty prawne, wytyczne, regulaminy, wzory dokumentów, formularze, raporty itd., które obejmują wszystkie osoby uczestniczące w procesie dydaktycznym na Wydziale tj. nauczycieli akademickich, studentów i pracowników administracyjnych. Każda procedura wskazuje osoby odpowiedzialne za jej wdrożenie, upowszechnianie i monitorowanie. Wszelkie propozycje zmian prosimy kierować na adres jakosc.wnz@uj.edu.pl


Spis procedur
REALIZACJA PROCEDUR
Strategia rozwoju Wydziału Nauk o Zdrowiu
Jakość kształcenia na UJ