Regulamin dyplomowania

Uchwała nr 3/III/2024 Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum z dnia 20 marca 2024 r. w sprawie: zmiany Uchwały nr 9/VI/2023 Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum z dnia 07.06.2023 r. w sprawie Regulaminu dyplomowania obowiązującego na Wydziale Nauk o Zdrowiu