Regulamin dyplomowania

Uchwała nr 9/VI/2023 Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie: zmiany Uchwały nr 5/I/2023 Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum z dnia 18.01.2023 r. w sprawie Regulaminu dyplomowania obowiązującego na Wydziale Nauk o Zdrowiu