Ubezpieczenie NNW

Uprzejmie informujemy, że studenci, doktoranci i nauczyciele akademiccy UJ CM ubezpieczeni są polisą od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).

Czas ochrony: Podczas zajęć dydaktycznych i praktyk zawodowych realizowanych zgodnie z programem studiów oraz w drodze “na i z” niezależnie od miejsca ich odbywania.

Jednocześnie uprzejmie wyjaśniamy, że koszty leczenia poekspozycyjnego nie są objęte w/w ubezpieczeniem. Jednakże, zgodnie z zarządzeniem nr 3/2012 Prorektora UJ ds. Collegium Medicum z dnia 10 stycznia 2012 r. – koszty postępowania poekspozycyjnego pokrywa Uczelnia.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie:  https://www.cm-uj.krakow.pl/index.php/collegium/ubezpieczenie/.

Szkodę można zgłaszać elektronicznie poprzez stronę: https://www.uniqa.pl/obsluga-i-kontakt/likwidacja-szkod/formularz-zdrowotny

Szczegóły ubezpieczenia w załączniku

 

Wielkość fontu
Kontrast