Informacja dla Studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM dotycząca zapewnienia bezpiecznych warunków w trakcie zajęć w czasie epidemii COVID-19

W celu zapewnienia bezpiecznych warunków w trakcie zajęć w czasie epidemii COVID-19 należy przestrzegać  poniższych zasad:

 • w zajęciach mogą uczestniczyć studenci zdrowi, bez objawów choroby,
 • w zajęciach nie może uczestniczyć student z objawami choroby, po kontakcie z osobą chorą lub przebywający na kwarantannie, ale ma obowiązek poinformowania drogą mailową opiekuna roku i prowadzącego zajęcia w celu ustalenia zasad odrobienia tych zajęć,
 • każdy student ma obowiązek zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej,
 • na pierwsze zajęcia student przychodzi w odzieży odpowiedniej do danego rodzaju zajęć z własną maseczką lub przyłbicą i rękawiczkami jednorazowymi,
 • na kolejne dni zajęć student otrzymuje odzież ochrony osobistej od prowadzącego zajęcia,
 • w kontaktach społecznych student zachowuje bezpieczną 2 metrową odległość,
 • przed wejściem na zajęcia student zobowiązany jest przestrzegać zasad mycia rąk wodą z mydłem, zdezynfekować ręce i założyć rękawiczki jednorazowe,
 • na zajęciach każdy student jest wyposażony w własny długopis, zegarek z sekundnikiem i inne przedmioty wymagany przez prowadzącego zajęcia,
 • używając przedmiotów wspólnych np. stetoskopu należy pamiętać o konieczności dezynfekcji przed jego użyciem,
 • w trakcie zajęć student nie może korzystać z telefonu komórkowego,
 • w przerwie między zajęciami student korzysta z napojów i produktów własnych, nie częstuje nimi innych,
 • w czasie przerwy w zajęciach student może opuścić budynek, w którym zajęcia się odbywają lub przebywać na jego terenie przestrzegając dystansu społecznego wynoszącego przynajmniej 2 metry od drugiej osoby.