Trzy kierunki Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM najlepsze w Polsce

W corocznym rankingu uczelni wyższych, przygotowywanym przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy”, trzy kierunki prowadzone przez Wydział Nauk o Zdrowiu UJ CM znalazły się na pierwszych miejscach: pielęgniarstwo, położnictwo, zdrowie publiczne. W rankingu uczelni akademickich zwyciężył Uniwersytet Jagielloński.

W tym roku przygotowanie do 21. edycji rankingu w wymagało od kapituły i analityków z „Perspektyw” szczególnego wysiłku związanego z nowymi zasadami funkcjonowania uczelni wprowadzonymi nową ustawą „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”. I tak np. – odmiennie niż w poprzednich latach –  Uniwersytet Jagieloński – Collegium Medicum nie był klasyfikowany w kategorii uczelni medycznych. Po raz kolejny zatriumfował natomiast w rankingu kierunków medycznych i o zdrowiu, potwierdzając najwyższą jakość kształcenia studentów.

Ranking Kierunków Studiów Perspektywy 2019 to uporządkowana informacja o najpopularniejszych kierunkach studiów prowadzonych w polskich uczelniach akademickich. Jest to jeden z czterech rankingów, które posiadają międzynarodowy certyfikat jakości „IREG Approved””. Jego metodologię opracowuje kapituła pod przewodnictwem prof. Michała Kleibera, byłego prezesa Polskiej Akademii Nauk. Przy jego powstawaniu branych jest pod uwagę 29 wskaźników zgrupowanych w 7 kryteriów:

  • prestiż – ocena przez kadrę akademicką (12 proc.),
  • absolwenci na rynku pracy – ekonomiczne losy absolwentów (12 proc.),
  • potencjał naukowy – ocena parametryczna MNiSW, uprawnienia do nadawania stopni naukowych, nadane stopnie naukowe (15 proc.),
  • efektywność naukowa – publikacje, cytowalność, FWCI (Field-Weighted Citation Impact) oraz Top 10 (Publications in Top 10 Journal Percentiles) (28 proc.),
  • warunki kształcenia – 10 proc.,
  • innowacyjność (8 proc.) i umiędzynarodowienie (15 proc.)
  • potencjał dydaktyczny,
  • umiędzynarodowienie – publikacje (współpraca międzynarodowa – udział publikacji posiadających współautora z zagranicy, w latach 2014-2018, wśród ogółu publikacji; źródło: SciVal), studenci zagraniczni (procent obcokrajowców wśród ogółu studentów na danym wydziale; źródło: POL-on),
  • innowacyjność – patenty i prawa ochronne,
  • kryteria dodatkowe – egzaminy zawodowe (w przypadku niektórych kierunków studiów wprowadzono dodatkowo kryteria specyficzne dla danego kierunku, np. uwzględniając w rankingu wyniki egzaminów zawodowych, m.in. Lekarskiego Egzaminu Państwowego oraz egzaminów prawniczych na aplikacje. Uwzględniana jest skuteczność zdania egzaminu).

Serdecznie gratulujemy nagrodzonym kierunkom.

 

Wielkość fontu
Kontrast