Komunikat nr 4 Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie: przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w zimowej sesji egzaminacyjnej w roku akademickim 2022/2023

 

780.020.4.2023

Komunikat nr 4
Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM
z dnia 17 stycznia 2023 r.

 

w sprawie: przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w zimowej sesji egzaminacyjnej w roku akademickim 2022/2023

 

W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi organizacji zimowej sesji egzaminacyjnej w roku akademickim 2022/2023 informuję, że przeprowadzanie egzaminów i zaliczeń powinno odbywać się stacjonarnie. W wyjątkowych, szczególnie uzasadnionych przypadkach i na wniosek Koordynatora przedmiotu, Dziekan może wyrazić zgodę na przeprowadzenie egzaminu lub zaliczenia przy użyciu rekomendowanych technologii informatycznych (Pegaz, BigBlueButton, MS Teams).

 

 

dr hab. Piotr Pierzchalski, prof. UJ
Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM