Kryteria awansu na stanowisko profesora uczelni i adiunkta w grupie pracowników badawczych oraz badawczo-dydaktycznych

Uchwała nr 12/VI/2022
           Rady Wydziału Nauk o Zdrowi

 Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum

          z dnia 8. czerwca 2022 roku

 

w sprawie: zatwierdzenia kryteriów awansu na stanowiska profesora uczelni i adiunkta
w grupie pracowników badawczych oraz badawczo-dydaktycznych na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM.

 

Na podstawie § 90 pkt 9 Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego uchwala się, co następuje:

                                                                                                                                                                                  §  1 

Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum zatwierdza kryteria awansu na stanowiska profesora uczelni oraz adiunkta w grupie pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM. 

                                                                                                                                                                                    § 2

Kryteria awansu na stanowiska profesora uczelni oraz adiunkta w grupie pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM stanowią załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§3

                        Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                      

 

                           Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM

                                                  Dr hab. Piotr Pierzchalski, prof. UJ

Załączniki:

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 12/VI/2022 Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM z dnia 8 czerwca 2022 roku