Program Mobilność Studentów Uczelni Medycznych MOSTUM

Informacje o programie

Zasady kwalifikacji do udziału w programie MOSTUM

Formularz zgłoszeniowy

Porozumienie w sprawie programu

Koordynator programu MOSTUM na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM: 
dr hab. Paweł Kawalec, prof. UJ
Instytut Zdrowia Publicznego WNZ UJ CM
tel. (12) 433-28-30
e-mail: pawel.kawalec@uj.edu.pl
z dopiskiem w temacie MOSTUM

Wielkość fontu
Kontrast