Programy studiów realizowane na WNZ UJ CM

Programy studiów dla wszystkich kierunków – dla studentów, którzy rozpoczynają studia w roku akademickim 2019/2020

 

ELEKTRORADIOLOGIA – dla studentów, którzy rozpoczynają studia w roku akademickim 2018/2019:

ELEKTRORADIOLOGIA – dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2017/2018:

ELEKTRORADIOLOGIA – dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2016/2017:

ELEKTRORADIOLOGIA – dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2015/2016:

 

FIZJOTERAPIA – dla studentów, którzy rozpoczynają studia w roku akademickim 2018/2019:

FIZJOTERAPIA – dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2017/2018:

FIZJOTERAPIA – dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2016/2017:

FIZJOTERAPIA – dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2015/2016:

 

PIELĘGNIARSTWO – dla studentów, którzy rozpoczynają studia w roku akademickim 2018/2019:

PIELĘGNIARSTWO – dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2017/2018:

PIELĘGNIARSTWO – dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2016/2017:

PIELĘGNIARSTWO – dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2015/2016:

 

POŁOŻNICTWO – dla studentów, którzy rozpoczynają studia w roku akademickim 2018/2019:

POŁOŻNICTWO – dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2017/2018:

POŁOŻNICTWO – dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2016/2017:

POŁOŻNICTWO – dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2015/2016:

 

RATOWNICTWO MEDYCZNE – dla studentów, którzy rozpoczynają studia w roku akademickim 2018/2019:

RATOWNICTWO MEDYCZNE – dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2017/2018:

RATOWNICTWO MEDYCZNE – dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2016/2017:

RATOWNICTWO MEDYCZNE – dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2015/2016:

 

ORGANIZACJA I EKONOMIKA OCHRONY ZDROWIA – dla studentów, którzy rozpoczynają studia w roku akademickim 2018/2019:

 

ZDROWIE PUBLICZNE – dla studentów, którzy rozpoczynają studia w roku akademickim 2018/2019:

ZDROWIE PUBLICZNE – dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2017/2018:

ZDROWIE PUBLICZNE – dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2016/2017:

ZDROWIE PUBLICZNE – dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2015/2016:

 

Europubhealth+ (Governance of Health Systems in transition) – dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2017/2018 i 2018/19:

EuroPubHealth (Health Economics and Governance of Health System) – dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2016/2017:

 

 

 

 

Wielkość fontu
Kontrast