Programy studiów realizowane na WNZ UJ CM

Programy studiów zatwierdzone przez Senat UJ dla wszystkich kierunków – dla studentów I roku (cykl kształcenia rozpoczynający się od 2020/2021) oraz II roku (cykl kształcenia rozpoczynający się od 2019/2020)

EUROPUBHEALTH PLUS (Specialization Governance of health system in transition) – dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 20/21

 

Programy studiów zatwierdzone przez Radę Wydziału – dla studentów III roku (cykl kształcenia rozpoczynający się od 2018/2019) i IV roku (cykl kształcenia rozpoczynające się od 2017/2018)

ELEKTRORADIOLOGIA – dla studentów, którzy rozpoczynają studia w roku akademickim 2018/2019:

FIZJOTERAPIA – dla studentów, którzy rozpoczynają studia w roku akademickim 2018/2019:

FIZJOTERAPIA – dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2017/2018:

PIELĘGNIARSTWO – dla studentów, którzy rozpoczynają studia w roku akademickim 2018/2019:

POŁOŻNICTWO – dla studentów, którzy rozpoczynają studia w roku akademickim 2018/2019:

RATOWNICTWO MEDYCZNE – dla studentów, którzy rozpoczynają studia w roku akademickim 2018/2019:

ORGANIZACJA I EKONOMIKA OCHRONY ZDROWIA – dla studentów, którzy rozpoczynają studia w roku akademickim 2018/2019:

ZDROWIE PUBLICZNE – dla studentów, którzy rozpoczynają studia w roku akademickim 2018/2019:

 

Pozostałe programy studiów – poprzednie cykle kształcenia

ELEKTRORADIOLOGIA – dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2017/2018:

FIZJOTERAPIA – dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2017/2018:

FIZJOTERAPIA – dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2016/2017:

PIELĘGNIARSTWO – dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2017/2018:

POŁOŻNICTWO – dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2017/2018:

RATOWNICTWO MEDYCZNE – dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2017/2018:

ZDROWIE PUBLICZNE – dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2017/2018:

Europubhealth+ (Governance of Health Systems in transition) – dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2019/2020:

Wielkość fontu
Kontrast