Przedstawiciele na kadencję 2020-2024

Pełnomocnicy Dziekana

 • dr hab. Agnieszka Gniadek, prof. UJ – Pełnomocnik Dziekana ds. doskonalenia jakości kształcenia
 • mgr Krzysztof Gajda – Pełnomocnik Dziekana ds. ewaluacji jakości kształcenia
 • dr hab. Anna Leja-Szpak – Pełnomocnik Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM ds. promocji
 • dr hab. Artur Gądek, prof. UJ – Pełnomocnik Dziekana ds. klinicznych i współpracy międzywydziałowej

Kierownicy kierunków studiów:

 • dr hab. Elżbieta Łuczyńska, prof. UJ – elektroradiologia
 • dr Joanna Zyznawska – fizjoterapia
 • dr hab. Agnieszka Gniadek, prof. UJ – pielęgniarstwo
 • dr Dorota Matuszyk – położnictwo
 • dr Tomasz Sanak – ratownictwo medyczne
 • dr hab. Iwona Kowalska-Bobko, prof. UJ – zdrowie publiczne, zarządzanie w ochronie zdrowia
 • dr hab. Alicja Domagała – kierownik studiów trzeciego stopnia (doktoranckich)
 • dr hab. Alicja Domagała – kierownik studiów podyplomowych: Zarządzanie Jednostkami Opieki Zdrowotnej (Instytut Zdrowia Publicznego)
 • dr hab. Paweł Kawalec, prof. UJ – kierownik studiów podyplomowych: Hospital based HTA – Szpitalna Ocena Innowacyjnych Technologii Medycznych

Koordynatorzy programowi na kierunkach:

 •  lek. Wojciech Rudnicki – elektroradiologia
 • dr Paulina Karcz – zastępca koordynatora na kierunku elektroradiologia
 • mgr Kamila Boczoń – fizjoterapia
 • mgr Ewa Wodka-Natkaniec – zastępca koordynatora na kierunku fizjoterapia
 • mgr Joanna Łatka – pielęgniarstwo pierwszego stopnia
 • dr Ewa Ziarko – pielęgniarstwo drugiego stopnia
 • dr Małgorzata Dziubak – położnictwo
 • mgr Elżbieta Sibiga – położnictwo
 • mgr Małgorzata Sulej – ratownictwo medyczne
 • dr inż. Stojgniew Jacek Sitko – zdrowie publiczne pierwszego stopnia
 • dr Bartosz Balcerzak – zdrowie publiczne drugiego stopnia
 • dr hab. Christoph Sowada, prof. UJ – projekt Europubhealth
 • dr Katarzyna Rebes – zarządzanie w ochronie zdrowia stacjonarne pierwszego stopnia
 • dr Katarzyna Rebes – zarządzanie w ochronie zdrowia stacjonarne drugiego stopnia

Wydziałowa Komisja Oceniająca

 • dr hab. Piotr Pierzchalski, prof. UJ – przewodniczący
 • prof. dr hab. Zbigniew Kopański
 • dr hab. Joanna Bonior, prof. UJ
 • dr hab. Agnieszka Gniadek, prof. UJ
 • dr hab. Iwona Kowalska-Bobko, prof. UJ
 • dr hab. Elżbieta Łuczyńska, prof. UJ
 • mgr Krzysztof Gajda

Wydziałowa Komisja ds. Zatrudnienia i Rozwoju Kadry

 • dr hab. Piotr Pierzchalski, prof. UJ – przewodniczący
 • dr hab. Joanna Bonior, prof. UJ
 • dr hab. Agnieszka Gniadek, prof. UJ
 • prof. dr hab. Zbigniew Kopański
 • dr hab. Iwona Kowalska-Bobko, prof. UJ
 • dr hab. Elżbieta Łuczyńska, prof. UJ
 • prof. dr hab. Jerzy Żołądź

Wydziałowa Komisja ds. Nauczania

 •  prof. dr  hab. Maria Kózka – przewodnicząca 
 • dr hab. Christoph Sowada, prof. UJ – z-ca przewodniczącej  
 • lek. Wojciech Rudnicki (elektroradiologia studia stacjonarne pierwszego stopnia) 
 • mgr Paulina Karcz (elektroradiologia studia stacjonarne pierwszego stopnia) 
 • mgr Kamila Boczoń (fizjoterapia studia stacjonarne drugiego stopnia)
 • dr Joanna Zyznawska (fizjoterapia studia stacjonarne jednolite magisterskie) 
 • mgr Joanna Łatka (pielęgniarstwo studia stacjonarne pierwszego stopnia) 
 • dr Ewa Ziarko (pielęgniarstwo studia stacjonarne drugiego stopnia) 
 • dr Małgorzata Dziubak (położnictwo studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia) 
 • mgr Elżbieta Sibiga (położnictwo studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia) 
 • mgr Małgorzata Sulej (ratownictwo medyczne studia stacjonarne pierwszego stopnia) 
 • dr inż. Stojgniew Jacek Sitko (zdrowie publiczne studia stacjonarne pierwszego stopnia) 
 • dr Bartosz Balcerzak (zdrowie publiczne studia stacjonarne drugiego stopnia)
 • dr Katarzyna Rebes – zarządzanie w ochronie zdrowia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia
 • Agnieszka Anyżek (administracja) 
 • mgr Ewelina Bułat (administracja)  
 • Martyna Malczyk
 • Michał Kłosek
 • Karolina Kania
 • Michalina Okła
 • Jakub Olszewski
 • Oliwia Helim

Wydziałowa Komisja ds. Finansowania Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej 

 • prof. dr hab. Jan Bilski
 • prof. dr hab. Tomasz Brzostek
 • prof. dr hab. Mirosław Szura
 • dr hab. Urszula Marcinkowska-Trimboli, prof. UJ
 • dr hab. Marcin Waligóra, prof. UJ

Opiekunowie lat

 • Elektroradiologia studia stacjonarne pierwszego stopnia
  I rok – dr Katarzyna Nawrot-Porąbka
  II rok – lek med. Małgorzata Dobrowolska-Bąk
  III rok – mgr Anna Borkowska
 • Fizjoterapia studia stacjonarne jednolite magisterskie
  I rok – mgr Grzegorz Frankowski
  II rok – dr Bartosz Trybulec
  III rok – dr Marta Barłowska-Trybulec
  IV rok – mgr Bożena Latała
  V rok – mgr Małgorzata Berwecka
 • Pielęgniarstwo studia stacjonarne pierwszego stopnia
  I rok – mgr Karolina Walas /z- ca  mgr Zofia Musiał
  II rok – dr Agnieszka Kruszecka-Krówka/ z- ca dr Ewa Kawalec-Kajstura
  III rok – dr Anita Orzeł-Nowak/ z- ca mgr Ewa Czaja 
 • Pielęgniarstwo studia stacjonarne drugiego stopnia
  I rok – dr Grażyna Puto/ z- ca dr Patrycja Zurzycka
  II rok – dr Anna Piskorz/ z- ca dr Iwona Repka 
 • Położnictwo studia stacjonarne pierwszego stopnia
  I rok – dr Anna Mierzwa/ z- ca dr Stanisława Morawska
  II rok – mgr Anna Kosowska / z- ca mgr Klaudia Sieńko-Hans
  III rok – mgr Patrycja Ostrogórska / z- ca mgr Wioletta Wolska 
 • Położnictwo studia stacjonarne drugiego stopnia
  I rok – mgr Justyna Kot/ z- ca dr Magdalena Panek
  II rok – mgr Anna Kliś-Kalinowska/ z- ca mgr Zdzisława Kolarczyk 
 • Ratownictwo medyczne studia stacjonarne pierwszego stopnia
  I rok – mgr Jakub Będkowski/ z- ca lek. Krzysztof Krawczyk
  II rok – mgr Łukasz Kręglicki/ z- ca lek. Łukasz Niewiara
  III rok – dr Magdalena Żurowska-Wolak /z- ca dr Magdalena Frączek-Jucha
 • Zarządzanie w ochronie zdrowia studia stacjonarne pierwszego stopnia
  I rok – dr Marzena Tambor
  II rok – dr Michał Zabdyr – Jamróz
  III rok – mgr Katarzyna Badora – Musiał
 • Zdrowie publiczne studia stacjonarne pierwszego stopnia
  I rok  – dr hab Andrzej Galbarczyk
  II rok – mgr Marcin Grysztar
  III rok – dr Magdalena Mrożek – Gąsiorowska
 • Zdrowie publiczne studia stacjonarne drugiego stopnia
  I rok – dr Bartosz Balcerzak
  II rok – dr  Katarzyna Kissimova-Skarbek
 • Zarządzanie w ochronie zdrowia studia stacjonarne drugiego stopnia
  I rok – dr Beata Piórecka
 • EPH
  II rok – mgr Anna Szetela, dr Tomasz Bochenek

Koordynatorzy ds. Programów Erasmus oraz wymiany studenckiej

 • mgr Anna Szetela – Wydziałowy Koordynator ds. Programów Erasmus +
 • mgr Karolina Skubisz – Koordynator ds. wymiany studenckiej na kierunku Elektroradiologia
 • dr Jarosław Amarowicz – Koordynator ds. wymiany studenckiej na kierunku Fizjoterapia
 • dr hab. Iwona Malinowska-Lipień – Koordynator ds. wymiany studenckiej na kierunku Pielęgniarstwo
 • dr Patrycja Ostrogórska-Gonszewska – Koordynator ds. wymiany studenckiej na kierunku Położnictwo
 • mgr Marek Maślanka – Koordynator ds. wymiany studenckiej na kierunku Ratownictwo Medyczne
 • mgr Anna Szetela – Koordynator ds. wymiany studenckiej na kierunku Zdrowie Publiczne, Organizacja i Ekonomika Ochrony Zdrowia, Zarządzanie w Ochronie Zdrowia

Wydziałowy Zespół Doskonalenia Jakości Kształcenia

 • dr hab. Agnieszka Gniadek, prof. UJ – Pełnomocnik Dziekana ds. doskonalenia jakości kształcenia – przewodnicząca
 • dr Lucyna Płaszewska-Żywko, prof. UJ – przedstawiciel nauczycieli
 • mgr Krzysztof Gajda – Pełnomocnik Dziekana ds. ewaluacji jakości kształcenia
 • mgr Patrycja Młynarz – przedstawiciel administracji
 • mgr Katarzyna Barta – przedstawiciel administracji
 • Michał Kłosek

Zespół doskonalenia jakości kształcenia na kierunku położnictwo

 • dr Dorota Matuszyk – przewodnicząca 
 • dr Barbara Prażmowska – przedstawiciel nauczycieli
 • mgr Klaudia Sieńko-Hans – przedstawiciel nauczycieli
 • mgr Justyna Kot  – przedstawiciel nauczycieli
 • mgr Łukasz Lompart – Dyrektor ds. Pielęgniarstwa Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala na Siemiradzkiego im. R. Czerwiakowskiego – przedstawiciel pracodawców
 • mgr Agnieszka Moskal – przedstawiciel administracji 
 • Magdalena Świerczek

Zespół doskonalenia jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo

 • dr Lucyna Ścisło – przewodnicząca 
 • dr Ilona Kuźmicz – przedstawiciel nauczycieli
 • mgr Agnieszka Kruszecka-Krówka  – przedstawiciel nauczycieli
 • dr Alicja Kamińska  – przedstawiciel nauczycieli
 • mgr Wioletta Słowińska – Naczelna Pielęgniarka Szpitala Uniwersyteckiego – przedstawiciel pracodawców
 • mgr Beata Gawęska-Kozaczkiewicz – przedstawiciel administracji 
 • Ewa Mirek

 Zespół doskonalenia jakości kształcenia na kierunku fizjoterapia

 • dr hab. n. med. Joanna Bonior, Prof. UJ – przewodnicząca
 • dr hab. Magdalena Wilk-Frańczuk, Prof. UJ – przedstawiciel nauczycieli
 • dr hab. Agnieszka Mazur-Biały, Prof. UJ – przedstawiciel nauczycieli
 • dr Agnieszka Śliwka – przedstawiciel nauczycieli
 • dr n. med. Paweł Kamiński –  Małopolski Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny im. prof. Bogusława Frańczuka – przedstawiciel pracodawców
 • mgr Anita Wąs – przedstawiciel administracji
 • Franciszek Lewiński

Zespół doskonalenia jakości kształcenia na kierunku elektroradiologia

 • dr hab. Elżbieta Łuczyńska, prof. UJ – przewodnicząca
 • dr Paulina Karcz – przedstawiciel nauczycieli
 • dr Katarzyna Nawrot-Porąbka – przedstawiciel nauczycieli
 • mgr Piotr Malisz – przedstawiciela nauczyciel
 • Jarosław Furdal – przedstawiciel pracodawców
 • lic. Dominika Birgiel-Pąchalska – przedstawiciel administracji
 • Martyna Malczyk

Zespół doskonalenia jakości kształcenia na kierunku ratownictwo medyczne

 • dr Tomasz Sanak – przewodniczący
 • mgr Andrzej Kopta – przedstawiciel nauczycieli
 • mgr Marek Maślanka – przedstawiciel nauczycieli
 • Rafał Krzysztof Tarkowski- przedstawiciel pracodawców 
 • mgr Małgorzata Moryc – przedstawiciel administracji
 • Jakub Olszewski

Zespół doskonalenia jakości kształcenia na kierunku zdrowie publiczne i zarządzanie w ochronie zdrowia 

 • dr hab. Iwona Kowalska-Bobko, prof. UJ– przewodnicząca  
 • dr hab. Christoph Sowada, prof. UJ – przedstawiciel nauczycieli 
 • dr Tomasz Bochenek – przedstawiciel nauczycieli 
 • dr Urszula Stepaniak – przedstawiciel nauczycieli 
 • dr hab. Alicja Domagała – przedstawiciel studiów podyplomowych 
 • Dawid Sikora – przedstawiciel pracodawców 
 • mgr inż. Justyna Foltyn-Heretyk – przedstawiciel administracji  
 • Oliwia Helim
 • Maja Ochał

Rada programowa studiów trzeciego stopnia

 • dr hab. Alicja Domagała – przewodnicząca
 • dr hab. Piotr Pierzchalski, prof. UJ
 • dr Stojgniew Sitko
 • mgr Joanna Polek

Doktorancka komisja stypendialna

 • dr hab. Alicja Domagała – przewodnicząca
 • prof. dr hab. Roman Nowobilski
 • prof. dr hab. Piotr Popik
 • mgr Małgorzata Jekiełek

Komisja Stypendialna dla Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum na rok akademicki 2021/2022 oraz 2022/2023

Komisja Stypendialna dla Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum na rok akademicki 2021/2022 oraz 2022/2023