Przedstawiciele na kadencję 2020-2024

Pełnomocnicy Dziekana

 • mgr Krzysztof Gajda – Pełnomocnik Dziekana ds. ewaluacji jakości kształcenia
 • dr hab. Agnieszka Gniadek, prof. UJ – Pełnomocnik Dziekana ds. doskonalenia jakości kształcenia
 • dr hab. Anna Leja-Szpak – Pełnomocnik Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM ds. promocji
 • dr hab. Artur Gądek, prof. UJ – Pełnomocnik Dziekana ds. klinicznych i współpracy międzywydziałowej

Kierownicy kierunków studiów:

 • dr hab. Izabela Herman-Sucharska, prof. UJ – elektroradiologia
 • dr Joanna Zyznawska – fizjoterapia
 • dr hab. Agnieszka Gniadek, prof. UJ – pielęgniarstwo
 • dr Dorota Matuszyk – położnictwo
 • prof. dr hab. Zbigniew Kopański – ratownictwo medyczne
 • dr hab. Iwona Kowalska-Bobko, prof. UJ – zdrowie publiczne, organizacja i ekonomika ochrony zdrowia, zarządzanie w ochronie zdrowia
 • prof. dr hab. Jolanta Jaworek – kierownik studiów trzeciego stopnia (doktoranckich)
 • dr Alicja Domagała – kierownik studiów podyplomowych: Zarządzanie Jednostkami Opieki Zdrowotnej (Instytut Zdrowia Publicznego)
 • dr hab. Paweł Kawalec, prof. UJ – kierownik studiów podyplomowych: Hospital based HTA – Szpitalna Ocena Innowacyjnych Technologii Medycznych

Koordynatorzy programowi na kierunkach:

 • mgr inż. Łukasz Brandt – elektroradiologia
 • dr Paulina Karcz – zastępca koordynatora na kierunku elektroradiologia
 • mgr Kamila Boczoń – fizjoterapia
 • mgr Ewa Wodka-Natkaniec – zastępca koordynatora na kierunku fizjoterapia
 • mgr Joanna Łatka – pielęgniarstwo pierwszego stopnia
 • dr Ewa Ziarko – pielęgniarstwo drugiego stopnia
 • dr Małgorzata Dziubak – położnictwo
 • mgr Patrycja Ostrogórska – położnictwo
 • mgr Małgorzata Sulej – ratownictwo medyczne
 • dr inż. Stojgniew Jacek Sitko – zdrowie publiczne pierwszego stopnia
 • dr Bartosz Balcerzak – zdrowie publiczne drugiego stopnia
 • dr hab. Christoph Sowada, prof. UJ – projekt Europubhealth
 • dr Ewa Kocot – organizacja i ekonomika ochrony zdrowia
 • dr inż. Marcin Kautsch – zarządzanie w ochronie zdrowia

Wydziałowa Komisja ds. Ocen Nauczycieli Akademickich

 • dr hab. Piotr Pierzchalski, prof. UJ
 • prof. dr hab. Zbigniew Kopański
 • dr hab. Joanna Bonior, prof. UJ
 • dr hab. Agnieszka Gniadek, prof. UJ
 • dr hab. Iwona Kowalska-Bobko, prof. UJ
 • dr hab. Izabela Herman-Sucharska, prof. UJ
 • mgr Krzysztof Gajda

Wydziałowa Komisja ds. Zatrudnienia i Rozwoju Kadry

 • dr hab. Piotr Pierzchalski, prof. UJ
 • prof. dr hab. Zbigniew Kopański
 • dr hab. Joanna Bonior, prof. UJ
 • dr hab. Agnieszka Gniadek, prof. UJ
 • dr hab. Iwona Kowalska-Bobko, prof. UJ
 • dr hab. Izabela Herman-Sucharska, prof. UJ

Wydziałowa Komisja ds. Nauczania

 •  prof. dr  hab. Maria Kózka – przewodnicząca 
 • dr hab. ChristophSowada, prof. UJ – z-ca przewodniczącej  
 • mgr inż. Łukasz Brandt (elektroradiologiastudia stacjonarne pierwszego stopnia) 
 • mgr Paulina Karcz (elektroradiologiastudia stacjonarne pierwszego stopnia) 
 • mgr Kamila Boczoń (fizjoterapia studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia)
 • dr Joanna Zyznawska(fizjoterapia studia stacjonarne jednolite magisterskie) 
 • mgr Joanna Łatka (pielęgniarstwo studia stacjonarne pierwszego stopnia) 
 • dr Ewa Ziarko (pielęgniarstwo studia stacjonarne drugiego stopnia) 
 • dr Małgorzata Dziubak (położnictwo studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia) 
 • mgr Patrycja Ostrogórska (położnictwo studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia) 
 • mgr Małgorzata Sulej (ratownictwo medyczne studia stacjonarne pierwszego stopnia) 
 • dr inż. Stojgniew Jacek Sitko (zdrowie publiczne studia stacjonarne pierwszego stopnia) 
 • dr Bartosz Balcerzak (zdrowie publiczne studia stacjonarne drugiego stopnia)
 • dr Ewa Kocot (organizacja i ekonomika ochrony zdrowia studia stacjonarne pierwszego stopnia) 
 • dr Marcin Kautsch(zarządzanie w ochronie zdrowia studia stacjonarne pierwszego stopnia) 
 • Agnieszka Anyżek (administracja) 
 • mgr Aneta Brhel(administracja)  
 • student: elektroradiologia
 • student: fizjoterapia
 • student: pielęgniarstwo
 • student: położnictwo
 • student: ratownictwo medyczne
 • student: zdrowie publiczne 
 • student: organizacja i ekonomika ochrony zdrowia

Opiekunowie lat

 • Elektroradiologia studia stacjonarne pierwszego stopnia
  I rok – dr Katarzyna Nawrot-Porąbka
  II rok – lek med. Małgorzata Dobrowolska-Bąk
  III rok – mgr inż. Eliza Borkowska 
 • Fizjoterapia studia stacjonarne drugiego stopnia
  II rok – mgr Ewa Wodka-Natkaniec 
 • Fizjoterapia studia niestacjonarne drugiego stopnia
  II rok – mgr Małgorzata Berwecka
 • Fizjoterapia studia stacjonarne jednolite magisterskie
  I rok – mgr Grzegorz Frankowski
  II rok – mgr Marcin Burdacki
  III rok – mgr Katarzyna Lubomska
  IV rok – mgr Maja Warzecha
 • Organizacja i ekonomika ochrony zdrowia studia stacjonarne pierwszego stopnia
  III rok – dr Michał Zabdyr-Jamróz
 • Pielęgniarstwo studia stacjonarne pierwszego stopnia
  I rok – dr Joanna Zalewska-Puchała/ z-ca dr Iwona Oskędra
  II rok – mgr Agnieszka Kruszecka-Krówka/ z-ca dr Ewa Kawalec-Kajstura
  III rok – dr Anita Orzeł-Nowak/ z-ca mgr Ewa Czaja 
 • Pielęgniarstwo studia stacjonarne drugiego stopnia
  I rok – dr Grażyna Puto/ z-ca mgr Marcelina Podstawa
  II rok – dr Anna Piskorz/ z-ca dr Iwona Repka 
 • Położnictwo studia stacjonarne pierwszego stopnia
  I rok – dr Anna Mierzwa/ z-ca mgr Jadwiga Gierczak
  II rok – mgr Paula Janczyk/ z-ca mgr Klaudia Sieńko-Hans
  III rok – mgr Patrycja Ostrogórska/ z-ca mgr Wioletta Wolska 
 • Położnictwo studia stacjonarne drugiego stopnia
  I rok – mgr Justyna Kot/ z-ca dr Magdalena Panek
  II rok – mgr Anna Kliś-Kalinowska/ z-ca mgr Monika Bobek 
 • Ratownictwo medyczne studia stacjonarne pierwszego stopnia
  I rok – mgr Jakub Będkowski/ z-ca lek. Krzysztof Krawczyk

  II rok – mgr Andrzej Kopta/ z-ca lek. Łukasz Niewiara
  III rok – dr Magdalena Żurowska-Wolak/ z-ca dr Magdalena Zalewska 

 • Zarządzanie w ochronie zdrowia studia stacjonarne pierwszego stopnia
  I rok – mgr Katarzyna Badora-Musiał
 • Zdrowie publiczne studia stacjonarne pierwszego stopnia
  I rok – dr Magdalena Mrożek-Gąsiorowska
  III rok – dr Ewa Błaszczyk-Bębenek 
 • Zdrowie publiczne studia stacjonarne drugiego stopnia
  I rok – dr Bartosz Balcerzak
  II rok – dr Katarzyna Kissimova-Skarbek

 

Wydziałowy Zespół Doskonalenia Jakości Kształcenia

 • dr hab. Agnieszka Gniadek, prof. UJ – Pełnomocnik Dziekana ds. doskonalenia jakości kształcenia – przewodnicząca
 • dr Lucyna Płaszewska-Żywko – przedstawiciel nauczycieli
 • mgr Krzysztof Gajda – Pełnomocnik Dziekana ds. ewaluacji jakości kształcenia
 • mgr Kamila Adamus – przedstawiciel administracji
 • mgr Patrycja Młynarz – przedstawiciel administracji
 • przedstawiciel studentów

 

Zespół doskonalenia jakości kształcenia na kierunku położnictwo

 • dr Dorota Matuszyk – przewodnicząca 
 • dr Barbara Prażmowska – przedstawiciel nauczycieli
 • mgr Klaudia Sieńko-Hans – przedstawiciel nauczycieli
 • mgr Renata Tokarska  – przedstawiciel nauczycieli
 • mgr Łukasz Lompart – Dyrektor ds. Pielęgniarstwa Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala na Siemiradzkiego im. R. Czerwiakowskiego – przedstawiciel pracodawców
 • mgr Agnieszka Moskal – przedstawiciel administracji 
 • przedstawiciel studentów

 

Zespół doskonalenia jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo

 • dr Lucyna Ścisło – przewodnicząca 
 • dr Ilona Kuźmicz – przedstawiciel nauczycieli
 • mgr Agnieszka Kruszecka-Krówka  – przedstawiciel nauczycieli
 • dr Alicja Kamińska  – przedstawiciel nauczycieli
 • mgr Maria Szymaczek – Naczelna Pielęgniarka Szpitala Uniwersyteckiego – przedstawiciel pracodawców
 • mgr Beata Gawęska-Kozaczkiewicz – przedstawiciel administracji 
 • przedstawiciel studentów

 

Zespół doskonalenia jakości kształcenia na kierunku fizjoterapia

 • dr hab. n. med. Joanna Bonior, Prof. UJ – przewodnicząca
 • dr hab. Magdalena Wilk-Frańczuk, Prof. UJ – przedstawiciel nauczycieli
 • dr hab. Agnieszka Mazur-Biały, Prof. UJ – przedstawiciel nauczycieli
 • dr Agnieszka Śliwka – przedstawiciel nauczycieli
 • dr n. med. Paweł Kamiński –  Małopolski Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny im. prof. Bogusława Frańczuka – przedstawiciel pracodawców
  mgr Anita Wąs – przedstawiciel administracji
 • przedstawiciel studentów

 

Zespół doskonalenia jakości kształcenia na kierunku elektroradiologia

 • dr hab. Izabela Herman-Sucharska, prof. UJ – przewodnicząca
 • dr Katarzyna Nawrot-Porąbka – przedstawiciel nauczycieli
 • mgr Piotr Malisz – przedstawiciela nauczyciel
 • przedstawiciel pracodawców
 • lic. Dominika Birgiel-Pąchalska – przedstawiciel administracji
 • przedstawiciel studentów

 

Zespół doskonalenia jakości kształcenia na kierunku ratownictwo medyczne

 • prof. dr hab. Zbigniew Kopański – przewodniczący
 • mgr Andrzej Kopta – przedstawiciel nauczycieli
 • mgr Marek Maślanka – przedstawiciel nauczycieli
 • przedstawiciel pracodawców
 • mgr Anna Sroka  – przedstawiciel administracji
 • przedstawiciel studentów

Zespół doskonalenia jakości kształcenia na kierunku zdrowie publiczne, organizacja i ekonomika ochrony zdrowia, zarządzanie w ochronie zdrowia 

 • dr hab. Iwona Kowalska-Bobko, prof. UJ– przewodnicząca  
 • dr hab. Christoph Sowada, prof. UJ – przedstawiciel nauczycieli 
 • dr Tomasz Bochenek – przedstawiciel nauczycieli 
 • dr Urszula Stepaniak – przedstawiciel nauczycieli 
 • dr Alicja Domagała – przedstawiciel studiów podyplomowych 
 • Dawid Sikora – przedstawiciel pracodawców 
 • mgr inż. Justyna Foltyn-Heretyk – przedstawiciel administracji  
 • przedstawiciel studentów 

Rada programowa studiów trzeciego stopnia

 • prof. dr hab. Jolanta Jaworek – przewodnicząca
 • dr hab. Piotr Pierzchalski, prof. UJ
 • dr Stojgniew Sitko
 • przedstawiciel uczestników studiów trzeciego stopnia (doktoranckich)

Doktorancka komisja stypendialna

 • prof. dr hab. Jolanta Jaworek – przewodnicząca
 • prof. dr hab. Roman Nowobilski
 • prof. dr hab. Piotr Popik
 • przedstawiciel uczestników studiów trzeciego stopnia (doktoranckich)

Komisja Stypendialna dla Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum na rok akademicki 2019/2020 oraz 2020/2021

Komisja Stypendialna dla Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum na rok akademicki 2019/2020 oraz 2020/2021

Wielkość fontu
Kontrast