Przedstawiciele na kadencję 2020-2024

Pełnomocnicy Dziekana

 • prof. dr hab. Agnieszka Gniadek – Pełnomocnik Dziekana ds. doskonalenia jakości kształcenia
 • mgr Krzysztof Gajda – Pełnomocnik Dziekana ds. ewaluacji jakości kształcenia
 • dr hab. Anna Leja-Szpak – Pełnomocnik Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM ds. promocji
 • prof. dr hab. Artur Gądek – Pełnomocnik Dziekana ds. klinicznych i współpracy międzywydziałowej

Kierownicy kierunków studiów:

 • dr hab. Elżbieta Łuczyńska, prof. UJ – elektroradiologia
 • dr Joanna Zyznawska, prof. UJ – fizjoterapia
 • prof. dr hab. Agnieszka Gniadek – pielęgniarstwo
 • dr Dorota Matuszyk, prof. UJ – położnictwo
 • dr Tomasz Sanak – ratownictwo medyczne
 • dr hab. Iwona Kowalska-Bobko, prof. UJ – zdrowie publiczne, zarządzanie w ochronie zdrowia
 • dr hab. Alicja Domagała – kierownik studiów trzeciego stopnia (doktoranckich)
 • dr Paweł Lipowski – kierownik studiów podyplomowych: Zarządzanie Jednostkami Opieki Zdrowotnej (Instytut Zdrowia Publicznego)

Koordynatorzy programowi na kierunkach:

 •  dr Wojciech Rudnicki – elektroradiologia
 • dr Paulina Karcz – zastępca koordynatora na kierunku elektroradiologia
 • mgr Kamila Boczoń – fizjoterapia
 • dr Ewa Wodka-Natkaniec – zastępca koordynatora na kierunku fizjoterapia
 • mgr Joanna Łatka – pielęgniarstwo pierwszego stopnia
 • dr Ewa Ziarko – pielęgniarstwo drugiego stopnia
 • dr Małgorzata Dziubak – położnictwo
 • mgr Elżbieta Sibiga – położnictwo
 • dr Małgorzata Sulej-Niemiec  – ratownictwo medyczne
 • dr Stojgniew Jacek Sitko – zdrowie publiczne pierwszego stopnia
 • dr Marta Malinowska-Cieślik – zdrowie publiczne drugiego stopnia
 • dr hab. Christoph Sowada, prof. UJ – projekt Europubhealth
 • dr Katarzyna Nowak-Zając – zarządzanie w ochronie zdrowia stacjonarne pierwszego stopnia
 • dr Katarzyna Nowak-Zając – zarządzanie w ochronie zdrowia stacjonarne drugiego stopnia

Wydziałowa Komisja Oceniająca

 • dr hab. Piotr Pierzchalski, prof. UJ – przewodniczący
 • dr hab. Joanna Bonior, prof. UJ
 • prof. dr hab. Agnieszka Gniadek
 • dr hab. Iwona Kowalska-Bobko, prof. UJ
 • dr hab. Elżbieta Łuczyńska, prof. UJ
 • dr Tomasz Sanak
 • mgr Krzysztof Gajda

Wydziałowa Komisja ds. Zatrudnienia i Rozwoju Kadry

 • dr hab. Piotr Pierzchalski, prof. UJ – przewodniczący
 • dr hab. Joanna Bonior, prof. UJ
 • prof. dr hab. Agnieszka Gniadek
 • dr hab. Iwona Kowalska-Bobko, prof. UJ
 • dr hab. Elżbieta Łuczyńska, prof. UJ
 • prof. dr hab. Jerzy Żołądź
 • dr Tomasz Sanak

Wydziałowa Komisja ds. Nauczania

 •  prof. dr  hab. Maria Kózka – przewodnicząca 
 • dr hab. Christoph Sowada, prof. UJ – z-ca przewodniczącej  
 • dr Wojciech Rudnicki (elektroradiologia studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia) 
 • mgr Paulina Karcz (elektroradiologia studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia) 
 • mgr Kamila Boczoń (fizjoterapia studia stacjonarne jednolite magisterskie )
 • dr Joanna Zyznawska, prof. UJ (fizjoterapia studia stacjonarne jednolite magisterskie) 
 • mgr Joanna Łatka (pielęgniarstwo studia stacjonarne pierwszego stopnia) 
 • dr Ewa Ziarko (pielęgniarstwo studia stacjonarne drugiego stopnia) 
 • dr Małgorzata Dziubak (położnictwo studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia) 
 • mgr Elżbieta Sibiga (położnictwo studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia) 
 • mgr Małgorzata Sulej-Niemiec (ratownictwo medyczne studia stacjonarne pierwszego stopnia) 
 • dr Stojgniew Jacek Sitko (zdrowie publiczne studia stacjonarne pierwszego stopnia) 
 • dr Marta Malinowska-Cieślik (zdrowie publiczne studia stacjonarne drugiego stopnia)
 • dr Katarzyna Nowak-Zając (zarządzanie w ochronie zdrowia studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia)
 • mgr Ewelina Bułat (administracja)  
 • mgr Kamila Adamus (administracja)
 • mgr Patrycja Młynarz (administracja)
 • Martyna Malczyk
 • Zuzanna Michalczak
 • Olimpia Di Salvio
 • Maja Ochał
 • Dominika Krawczyk
 • Klaudia Kosiorek

Wydziałowa Komisja ds. Finansowania Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej 

 • prof. dr hab. Jan Bilski
 • prof. dr hab. Tomasz Brzostek
 • prof. dr hab. Mirosław Szura
 • dr hab. Urszula Marcinkowska Trimboli, prof. UJ
 • dr hab. Marcin Waligóra, prof. UJ

Opiekunowie lat

 • Elektroradiologia studia stacjonarne pierwszego stopnia
  I rok – dr Katarzyna Nawrot-Porąbka
  II rok – lek. med. Małgorzata Dobrowolska-Bąk
  III rok – mgr Anna Borkowska
 • Elektroradiologia studia stacjonarne drugiego stopnia
  I rok – mgr Agnieszka Wójcik-Knurowska
 • Fizjoterapia studia stacjonarne jednolite magisterskie
  I rok – dr Jadwiga Kubica
  II rok – dr Bartosz Trybulec
  III rok – dr Marta Barłowska
  IV rok – dr Bożena Latała
  V rok – mgr Małgorzata Berwecka
 • Pielęgniarstwo studia stacjonarne pierwszego stopnia
  I rok – mgr Karolina Walas / z- ca  mgr Zofia Musiał
  II rok – dr Agnieszka Kruszecka-Krówka / z- ca mgr Agnieszka Wołek
  III rok – dr Anita Orzeł-Nowak / z- ca mgr Ewa Czaja 
 • Pielęgniarstwo studia stacjonarne drugiego stopnia
  I rok – dr Grażyna Puto / z- ca dr Patrycja Zurzycka
  II rok – dr Anna Piskorz / z- ca dr Iwona Repka 
 • Położnictwo studia stacjonarne pierwszego stopnia
  I rok – dr Anna Mierzwa / z- ca dr Stanisława Morawska
  II rok – mgr Anna Kosowska / z- ca dr Klaudia Sieńko-Hans
  III rok – dr Patrycja Ostrogórska-Gonszewska / z- ca mgr Wioletta Wolska 
 • Położnictwo studia stacjonarne drugiego stopnia
  I rok – dr Justyna Kot / z- ca dr Magdalena Panek
  II rok – dr Anna Kliś-Kalinowska / z- ca mgr Zdzisława Kolarczyk 
 • Ratownictwo medyczne studia stacjonarne pierwszego stopnia
  I rok – mgr Bartłomiej Czyż/ z- ca dr Krzysztof Krawczyk
  II rok – mgr Łukasz Kręglicki / z- ca dr Łukasz Niewiara
  III rok – dr Magdalena Żurowska-Wolak / z- ca dr Magdalena Frączek-Jucha
 • Zarządzanie w ochronie zdrowia studia stacjonarne pierwszego stopnia
  I rok – mgr Katarzyna Badora-Musiał
  II rok – dr Marzena Tambor
  III rok – dr Michał Zabdyr-Jamróz
 • Zdrowie publiczne studia stacjonarne pierwszego stopnia
  I rok  – dr Magdalena Mrożek-Gąsiorowska
  II rok – dr hab. Andrzej Galbarczyk
  III rok – mgr Marcin Grysztar
 • Zdrowie publiczne studia stacjonarne drugiego stopnia
  I rok – dr Katarzyna Kissimova-Skarbek
  II rok – dr  Magdalena Mijas
 • Zarządzanie w ochronie zdrowia studia stacjonarne drugiego stopnia
  I rok – mgr Katarzyna Szulc
  II rok – dr Beata Piórecka
 • EPH
  II rok – mgr Anna Szetela, dr Tomasz Bochenek

Koordynatorzy ds. Programów Erasmus oraz wymiany studenckiej

 • mgr Anna Szetela – Wydziałowy Koordynator ds. Programów Erasmus +
 • mgr Karolina Skubisz – Koordynator ds. wymiany studenckiej na kierunku Elektroradiologia
 • dr Jarosław Amarowicz – Koordynator ds. wymiany studenckiej na kierunku Fizjoterapia
 • dr hab. Iwona Malinowska-Lipień,  – Koordynator ds. wymiany studenckiej na kierunku Pielęgniarstwo
 • dr Patrycja Ostrogórska-Gonszewska – Koordynator ds. wymiany studenckiej na kierunku Położnictwo
 • mgr Marek Maślanka – Koordynator ds. wymiany studenckiej na kierunku Ratownictwo Medyczne
 • mgr Anna Szetela – Koordynator ds. wymiany studenckiej na kierunku Zdrowie Publiczne, Organizacja i Ekonomika Ochrony Zdrowia, Zarządzanie w Ochronie Zdrowia

Wydziałowy Zespół Doskonalenia Jakości Kształcenia

 • prof. dr hab. Agnieszka Gniadek – Pełnomocnik Dziekana ds. doskonalenia jakości kształcenia – przewodnicząca
 • dr Lucyna Płaszewska-Żywko, prof. UJ – przedstawiciel nauczycieli
 • mgr Krzysztof Gajda – Pełnomocnik Dziekana ds. ewaluacji jakości kształcenia
 • mgr Katarzyna Barta – przedstawiciel administracji
 • mgr Ewa Kisielewska – przedstawiciel administracji
 • Franciszek Lewiński

Zespół doskonalenia jakości kształcenia na kierunku położnictwo

 • dr Dorota Matuszyk, prof. UJ – przewodnicząca 
 • dr Barbara Prażmowska – przedstawiciel nauczycieli
 • dr Klaudia Sieńko-Hans – przedstawiciel nauczycieli
 • dr Justyna Kot  – przedstawiciel nauczycieli
 • mgr Anna Kurnik – p.o. Położnej Oddziałowej Oddziału Patologii Noworodka z Pododdziałem Intensywnej terapii Noworodka Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie  – przedstawiciel pracodawców
 • mgr Agnieszka Moskal – przedstawiciel administracji 
 • Julia Pokrywka 

Zespół doskonalenia jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo

 • dr hab. Lucyna Ścisło – przewodnicząca 
 • dr Ilona Kuźmicz – przedstawiciel nauczycieli
 • dr Agnieszka Kruszecka-Krówka  – przedstawiciel nauczycieli
 • dr Alicja Kamińska – przedstawiciel nauczycieli
 • mgr Elżbieta Musz – p.o. Naczelna Pielęgniarka Szpitala Uniwersyteckiego – przedstawiciel pracodawców
 • mgr Beata Gawęska-Kozaczkiewicz – przedstawiciel administracji 
 • Karolina Królik

 Zespół doskonalenia jakości kształcenia na kierunku fizjoterapia

 • dr hab. n. med. Joanna Bonior, Prof. UJ – przewodnicząca
 • dr hab. Magdalena Wilk-Frańczuk, Prof. UJ – przedstawiciel nauczycieli
 • dr hab. Agnieszka Mazur-Biały, Prof. UJ – przedstawiciel nauczycieli
 • dr hab. Agnieszka Śliwka – przedstawiciel nauczycieli
 • dr n. med. Paweł Kamiński –  Małopolski Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny im. prof. Bogusława Frańczuka – przedstawiciel pracodawców
 • mgr Anita Wąs – przedstawiciel administracji
 • Justyna Wawrzeczko

Zespół doskonalenia jakości kształcenia na kierunku elektroradiologia

 • dr hab. Elżbieta Łuczyńska, prof. UJ – przewodnicząca
 • dr Paulina Karcz – przedstawiciel nauczycieli
 • dr Katarzyna Nawrot-Porąbka – przedstawiciel nauczycieli
 • mgr Piotr Malisz – przedstawiciela nauczyciel
 • Jarosław Furdal – przedstawiciel pracodawców
 • mgr Aneta Suchoszek-Targosz – przedstawiciel administracji
 • Piotr Sułowski

Zespół doskonalenia jakości kształcenia na kierunku ratownictwo medyczne

 • dr Tomasz Sanak – przewodniczący
 • dr Andrzej Kopta – przedstawiciel nauczycieli
 • dr Paweł Kukla – przedstawiciel nauczycieli 
 • mgr Marcin Kapka – przedstawiciel nauczycieli
 • mgr Wojciech Hajduk – przedstawiciel pracodawców 
 • mgr Małgorzata Moryc – przedstawiciel administracji
 • Adrian Zmiertka

Zespół doskonalenia jakości kształcenia na kierunku zdrowie publiczne i zarządzanie w ochronie zdrowia 

 • dr hab. Iwona Kowalska-Bobko, prof. UJ– przewodnicząca  
 • dr hab. Christoph Sowada, prof. UJ – przedstawiciel nauczycieli 
 • dr Tomasz Bochenek – przedstawiciel nauczycieli 
 • dr Urszula Stepaniak – przedstawiciel nauczycieli 
 • dr hab. Alicja Domagała – przedstawiciel studiów podyplomowych 
 • Dawid Sikora – przedstawiciel pracodawców 
 • mgr  Justyna Foltyn-Heretyk – przedstawiciel administracji  
 • Oliwia Róg
 • Franciszek Lewiński

Rada programowa studiów trzeciego stopnia

 • dr hab. Alicja Domagała – przewodnicząca
 • dr hab. Piotr Pierzchalski, prof. UJ
 • dr Stojgniew Sitko
 • mgr Joanna Polek

Doktorancka komisja stypendialna

 • dr hab. Alicja Domagała – przewodnicząca
 • prof. dr hab. Roman Nowobilski
 • prof. dr hab. Piotr Popik
 • mgr Małgorzata Jekiełek

Komisja Stypendialna dla Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum na rok akademicki 2023/2024 oraz 2024/2025

 Komisji Stypendialnej dla Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum na rok akademicki 2023/2024 oraz 2024/2025 (zmiana z 27 października 2023 roku)