780.020.28.2020

 

Komunikat nr 5
Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM
z dnia 22 maja 2020 r.

 

w sprawie: odbywania zajęć kształtujących umiejętności praktyczne na kierunku elektroradiologia studia stacjonarne pierwszego stopnia na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM  
(w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19)

 

W związki z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii COVID-19, studenci odbywający studia stacjonarne pierwszego stopnia  na kierunku elektroradiologia mogą, w roku akademickim 2019/2020, zrealizować w ramach kształcenia  praktycznego (zajęć praktycznych i praktyk zawodowych) nie więcej niż 40% liczby punktów ECTS określonej dla tych zajęć w planie i programie studiów dla danego roku studiów z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.  

 

Prof. dr hab. Tomasz Brzostek
Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM