ROK AKADEMICKI 2019/2020

Komunikat dla studentów, opiekunów lat i prowadzących zajęcia w sprawie rozpoczęcia zajęć praktycznych i praktyk zawodowych od 15 czerwca br

Informacja dla studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM dotycząca zapewnienia bezpiecznych warunków w trakcie zajęć w czasie epidemii COVID-19

Informacja dla nauczycieli Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM w sprawie rozpoczęcie zajęć w pracowniach uczelni i podmiotach leczniczych

Komunikat nr 5 Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie: odbywania zajęć kształtujących umiejętności praktyczne na kierunku elektroradiologia studia stacjonarne pierwszego stopnia na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego

Zarządzenie nr 14 Prorektora ds. Collegium Medicum z 20 maja 2020 roku w sprawie: zasad funkcjonowania Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum od dnia 25 maja 2020 roku do dnia 30 września 2020 roku oraz uchylenia zarządzenia nr 7 Prorektora ds. Collegium Medicum z 10 marca 2020 roku w sprawie organizacji zajęć klinicznych w związku z przeciwdziałaniem potencjalnemu rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności Akademickiej Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum

Zarządzenie nr 13 Prorektora ds. Collegium Medicum z 15 maja 2020 w sprawie: zmiany zarządzenia nr 8 Prorektora ds. Collegium Medicum z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie organizacji pracy w Uniwersytecie Jagiellońskim – Collegium Medicum w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz uchylenia zarządzenia nr 11 Prorektora ds. Collegium Medicum 3

Zarządzenie nr 12 Prorektora ds. Collegium Medicum z 6 maja 2020 roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr 5 Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum z 25 stycznia 2018 roku w sprawie organizacji roku akademickiego 2019/2020 w Collegium Medicum

Instrukcja umawiania spotkań z pracownikami dziekanatu  w kalendarzu MSOffice

Komunikat nr 4 Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM z dnia 14 maja 2020 r.  w sprawie: zmiany organizacji roku akademickiego 2019/2020 na Wydziale Nauk o Zdrowiu

Wolontariat dla kierunków praktycznych w czasie zagrożenia koronawirusem SARS-CoV-2

Zarządzenie nr 46 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 12 maja 2020 roku w sprawie: zasad funkcjonowania Uniwersytetu Jagiellońskiego od dnia 25 maja 2020 roku do dnia 30 września 2020 roku oraz uchylenia zarządzenia nr 24 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 10 marca 2020 roku w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz zarządzenia nr 28 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 13 marca 2020 roku w sprawie wprowadzenia nadzwyczajnego trybu pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego

Wykorzystanie MS Teams i MS Forms w procesie egzaminowania na UJ

Zarządzenie nr 42 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 kwietnia 2020 roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr 124 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 6 grudnia 2017 roku w sprawie organizacji roku akademickiego 2018/2019 i 2019/2020 (z późn. zm.)

Zarządzenie nr 41 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 kwietnia 2020 roku w sprawie: zasad regulujących organizację weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się określonych w programie studiów z wykorzystaniem technologii informatycznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Komunikat nr 2 Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie: realizacji kształcenia praktycznego na wszystkich kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM w związku z zawieszeniem zajęć dydaktycznych w uczelni wywołanego zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2.

Rekomendacje Dziekana WNZ UJ CM z dnia 22.04.2020 r. do prowadzenia zajęć praktycznych/klinicznych i praktyk zawodowych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM

Rekomendacje w sprawie realizacji zajęć teoretycznych w semestrze letnim z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego

Komunikat nr 1 Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie: zasad regulujących tryb dostosowania zajęć do formy zdalnej w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2

Uzupełnienie Komunikatu nr 1 Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie: zasad regulujących tryb dostosowania zajęć do formy zdalnej w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2

Informacja Kierownika Centrum Zdalnego Nauczania UJ dotycząca wdrożenia na platformie Pegaz rozwiązań wspomagających zdalne nauczanie

Centrum Zdalnego Nauczani UJ – jednostka odpowiedzialna za zagadnienia dotyczące zdalnego nauczania (e-learning)

Rekomendacje dotyczące realizacji praktyk na studiach pierwszego i drugiego stopnia, oraz jednolitych studiach magisterskich

Koronawirus – ważne informacje