Regulamin rozmowy kwalifikacyjnej dla cudzoziemców

PIELĘGNIARSTWO

Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca predyspozycję oraz wiedzę z zakresu Pielęgniarstwa I stopnia a także kompetencje językowe (w tym znajomość języka polskiego co najmniej na poziomie B1) kandydata do podjęcia studiów. Rozmowa prowadzona będzie w języku polskim.

Kryteria oceny rozmowy kwalifikacyjnej:

 1. predyspozycje i wiedza uczestnika do podjęcia studiów na kierunku Pielęgniarstwo – (max. możliwa do uzyskania liczba punktów – 60 pkt.),
 2. umiejętność komunikowania się w języku polskim oraz znajomość polskiego słownictwa specjalistycznego związanego z kierunkiem Pielęgniarstwo (max. możliwa do uzyskania liczba punktów – 20 pkt.),
 3. opis planowanej przez kandydata ścieżki rozwoju zawodowego i naukowego (max. możliwa do uzyskania liczba punktów – 20 pkt.).

Zestawy pytań do pobrania

 

POŁOŻNICTWO

Rozmowa kwalifikacyjna prowadzona będzie w oparciu o tekst nawiązujący do zagadnień na danym kierunku, której celem jest sprawdzenie kompetencji językowych, w tym znajomość języka polskiego co najmniej na poziomie B1 oraz predyspozycje kandydata do podjęcia studiów. Rozmowa prowadzona będzie w języku polskim. 

Kryteria oceny rozmowy kwalifikacyjnej:

 1. predyspozycje uczestnika do podjęcia studiów na danym kierunku (max. możliwa do uzyskania liczba punktów – 30 pkt.),
 2. opis planowanej przez kandydata ścieżki rozwoju zawodowego i naukowego (max. możliwa do uzyskania liczba punktów – 30 pkt.),
 3. umiejętność komunikowania się w języku polskim oraz znajomość polskiego słownictwa specjalistycznego związanego z danym kierunkiem (max. możliwa do uzyskania liczba punktów – 40 pkt.). 

Rozmowa będzie prowadzona w oparciu o jeden z tekstów wybrany w czasie egzaminu przez członka Zespołu Egzaminacyjnego. Wszystkie teksty będą udostępnione kandydatom przed egzaminem  i będą dotyczyły kierunku studiów, na który Kandydat rekrutuje się.

Zestawy tekstów do pobrania

 

ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA

Rozmowa kwalifikacyjna prowadzona będzie w oparciu o tekst nawiązujący do zagadnień na danym kierunku, której celem jest sprawdzenie kompetencji językowych, w tym znajomość języka polskiego co najmniej na poziomie B1 oraz predyspozycje kandydata do podjęcia studiów. Rozmowa prowadzona będzie w języku polskim. 

Kryteria oceny rozmowy kwalifikacyjnej:

 1. predyspozycje uczestnika do podjęcia studiów na danym kierunku (max. możliwa do uzyskania liczba punktów – 30 pkt.),
 2. opis planowanej przez kandydata ścieżki rozwoju zawodowego i naukowego (max. możliwa do uzyskania liczba punktów – 30 pkt.),
 3. umiejętność komunikowania się w języku polskim oraz znajomość polskiego słownictwa specjalistycznego związanego z danym kierunkiem (max. możliwa do uzyskania liczba punktów – 40 pkt.). 

Rozmowa będzie prowadzona w oparciu o jeden z tekstów wybrany w czasie egzaminu przez członka Zespołu Egzaminacyjnego. Wszystkie teksty będą udostępnione kandydatom przed egzaminem  i będą dotyczyły kierunku studiów, na który Kandydat rekrutuje się.

Zestawy tekstów do pobrania

 

ZDROWIE PUBLICZNE

Rozmowa kwalifikacyjna prowadzona będzie w oparciu o tekst nawiązujący do zagadnień na danym kierunku, której celem jest sprawdzenie kompetencji językowych, w tym znajomość języka polskiego co najmniej na poziomie B1 oraz predyspozycje kandydata do podjęcia studiów. Rozmowa prowadzona będzie w języku polskim. 

Kryteria oceny rozmowy kwalifikacyjnej:

 1. predyspozycje uczestnika do podjęcia studiów na danym kierunku (max. możliwa do uzyskania liczba punktów – 30 pkt.),
 2. opis planowanej przez kandydata ścieżki rozwoju zawodowego i naukowego (max. możliwa do uzyskania liczba punktów – 30 pkt.),
 3. umiejętność komunikowania się w języku polskim oraz znajomość polskiego słownictwa specjalistycznego związanego z danym kierunkiem (max. możliwa do uzyskania liczba punktów – 40 pkt.). 

Rozmowa będzie prowadzona w oparciu o jeden z tekstów wybrany w czasie egzaminu przez członka Zespołu Egzaminacyjnego. Wszystkie teksty będą udostępnione kandydatom przed egzaminem  i będą dotyczyły kierunku studiów, na który Kandydat rekrutuje się.

Zestawy tekstów do pobrania