Komunikat nr 1 Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM z dnia 11 stycznia 2022 r.

 

780.020.1.2022

Komunikat nr 1
Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM
z dnia 11 stycznia 2022 r.

 

w związku z trwającą sytuacją epidemiczną uprzejmie informuję, że od dnia 12.01.2022 do końca sesji zimowej br. akademickiego wykłady na wszystkich kierunkach i latach studiów prowadzone są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (MS Teams). Pozostałe formy zajęć prowadzone są zgodnie z harmonogramem. W uzasadnionych okolicznościach, za zgodą Dziekana zajęcia seminaryjne mogą być prowadzone w formie zdalnej.

 

 

 

 

dr hab. Piotr Pierzchalski, prof. UJ
Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM