Kryteria awansu na stanowisko profesora uczelni i adiunkta w grupie pracowników badawczych oraz badawczo-dydaktycznych

 

Uchwała nr 12/VI/2022
Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu
Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum
z dnia 8. czerwca 2022 roku

 

 

w sprawie: zatwierdzenia kryteriów awansu na stanowiska profesora uczelni i adiunkta w grupie pracowników badawczych oraz badawczo-dydaktycznych na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM.

 

Na podstawie § 90 pkt 9 Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego uchwala się, co następuje:

 

§1

Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum zatwierdza kryteria awansu na stanowiska profesora uczelni oraz adiunkta w grupie pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM.

 

§2

Kryteria awansu na stanowiska profesora uczelni oraz adiunkta w grupie pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM stanowią załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§3

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                      

 

 

                            Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM
dr hab. Piotr Pierzchalski, prof. UJ

 

Załączniki: