Studia jednolite magisterskie

Informacje dotyczące rekrutacji na pierwszy rok studiów znajdują się na stronie internetowej Działu Rekrutacji na Studia UJ 

Katalog studiów, terminy, rejestracja:  https://irk.uj.edu.pl/

Kontakt z Dziekanatem w sprawie rekrutacji:
tel.: 12 634 33 97 wew. 30
e-mail: rekrutacja.wnz@uj.edu.pl
Uprzejmie informujemy, że odpowiadamy wyłącznie na e-maile podpisane imieniem i nazwiskiem.

Regulamin rozmowy kwalifikacyjnej dla cudzoziemców


Zapotrzebowanie na fizjoterapię rośnie stale – postęp cywilizacyjny i związane z tym powstawanie chorób degeneracyjnych, zwyrodnieniowych oraz licznych dysfunkcji narządu ruchu – to wszystko sprawia, że jest to bardzo potrzebny zawód. Kierunek fizjoterapia na UJ łączy wykształcenie z zakresu nauk o zdrowiu, nauk medycznych oraz nauk o kulturze fizycznej, ale także przygotowanie do pracy z drugim człowiekiem w poczuciu odpowiedzialności i tolerancji dla zachowań wynikających z choroby, niepełnosprawności oraz odmiennych uwarunkowań religijnych, społecznych i kulturowych. Te studia stawiają zarówno na przygotowanie teoretyczne, jak i praktykę. Być może ten ciekawy i satysfakcjonujący kierunek czeka właśnie na Ciebie?

Film promocyjny: https://if.wnz.cm.uj.edu.pl/pl/strona-glowna/media/film-promocyjny/

 

Rankingi, wyróżnienia, akredytacje:

  1. Ocena pozytywna przyznana przez Polską Komisję Akredytacyjną (PKA) dla kierunku fizjoterapia.