OGŁOSZENIE WYNIKÓW WYBORÓW NR 2

Kraków, dnia 28.02.2024

Wydziałowa Komisja Wyborcza
Wydziału Nauk o Zdrowiu
Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum

 

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW WYBORÓW NR 2

 

 

Szanowni Państwo, 

uprzejmie informuję, że na zebraniu wyborczym, nauczycieli akademickich Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM, nieposiadających tytułu naukowego lub stopnia naukowego doktora habilitowanego, przeprowadzonym w dniu 28.02.2024 roku o godz. 10.00 Elektorami do Kolegium Elektorów zostali wybrani:

  1. Dr Katarzyna Nawrot-Porąbka
  2. Dr Dominika Trojnarska
  3. Dr Joanna Zyznawska, prof. UJ

 

 

 

Przewodnicząca
Wydziałowej Komisji Wyborczej
Dr hab. Anna Leja-Szpak