Rozwijaj się i pracUJ

 

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Rozwijaj się i pracUJ”. Projekt realizowany jest na Wydziale Nauk o Zdrowiu w Instytucie Pielęgniarstwa i Położnictwa. Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia wyższego na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo oraz rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji kadr medycznych odpowiadających na potrzeby epidemiologiczno-demograficzne kraju.


Informacje ogólne
Harmonogram zadań
Relacje
Media o projekcie