Relacje


Kursy specjalistyczne

W ramach Programu rozwoju absolwenta każdy uczestnik projektu zrealizował dwa kursy specjalistyczne. 3 września 2021 r. Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa rozpoczął realizację dwóch kursów: „Onkologia ginekologiczna” dla położnych i „Opieka nad pacjentem ze stomią jelitową” dla pielęgniarek zgodnie z założeniami programu kursów zatwierdzonymi przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych […]


Realizacja obowiązkowych praktyk zawodowych w roku akademickim 2019/2020

Uczestnicy projektu realizowali obowiązkowe praktyki zawodowe w okresie 12.11.2019 – 05.08.2020 w wybranych podmiotach leczniczych w Krakowie:  Szpitalu Uniwersyteckim, Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym, Szpitalu Specjalistycznym im. S. Żeromskiego […]


Wyjazd studyjny do Innsbrucka

Uczestnicy projektu wzięli udział w spotkaniu z Państwem Eugenem Sprengerem i jego małżonką, którzy przywitali wszystkich i zapoznali z planem odwiedzin w poszczególnych Domach Seniora.  Pan Eugen Sprenger, jako Konsul Honorowy Rzeczypospolitej Polskiej w Innsbrucku i były wiceburmistrz Innsbrucka, posiada duże zasługi […]


Wyjazd studyjny do Bremy

Celem wyjazdu studyjnego było zapoznanie grupy studentów i nauczycieli akademickich ze specyfiką funkcjonowania i organizacją pracy personelu medycznego w zagranicznych podmiotach opiekuńczych i leczniczych (w zakresie opieki senioralnej i położniczej) oraz ze specyfiką działalności wybranych […]


Realizacja obowiązkowych praktyk zawodowych w roku akademickim 2018/2019

Uczestnicy projektu realizowali obowiązkowe praktyki zawodowe w okresie 24.04.2019 – 22.09.2019 w wybranych podmiotach leczniczych w Krakowie:  Szpitalu Uniwersyteckim, Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym, Szpitalu Specjalistycznym im. S. Żeromskiego, Hospicjum im. św. Łazarza, Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im. św. Ludwika[…]