Wyjazd studyjny do Bremy

Sprawozdanie z wyjazdu studyjnego do Bremy (Niemcy)
12-15 listopada 2019 roku

 

Celem wyjazdu studyjnego było zapoznanie grupy studentów i nauczycieli akademickich ze specyfiką funkcjonowania i organizacją pracy personelu medycznego w zagranicznych podmiotach opiekuńczych i leczniczych (w zakresie opieki senioralnej i położniczej) oraz ze specyfiką działalności wybranych organizacji typu „non-profit” w Niemczech. W ramach wyjazdu uczestnicy projektu mieli również okazję poznać historię i kulturę Bremy oraz całego regionu.

 

1 dzień
12 listopada 2019 r. (wtorek)

Uzestnicy projektu mieli okazję zwiedzić wioskę senioralną w Hemelingen, po którym oprowadziła ich dyrektor zarządzającą obiektem. Ideą wioski jest umożliwienie seniorom samodzielnego funkcjonowania w należących do kompleksu, dedykowanych osobom starszym, mieszkaniach. Poza samodzielnymi mieszkaniami, wioska oferuje także: 1) opiekę dzienną dla osób w wieku podeszłym polegającą na aktywizacji, podnoszeniu sprawności psychofizycznej oraz  pomocy (o ile to konieczne) w wykonywaniu codziennych czynności; 2) opiekę stacjonarną dla osób niesamodzielnych. Innowacyjnym projektem w wiosce jest stworzony w związku ze specyficznymi potrzebami wynikającymi z odmienności kulturowej oddział opieki stacjonarnej dla Rosjan pochodzenia żydowskiego mieszkających w Niemczech.

Następnie uczestnicy odbyli wizyty w projektach: Serve the City – Bremen oraz Freiwilligen-Agentur – Bremen. Oba projekty realizowane są przez organizacje „non-profit”. Ich głównym założeniem jest zwiększenie świadomości i odpowiedzialności społeczeństwa za własne otoczenie (środowisko) poprzez rozwinięcie i skoordynowanie działań wolontariuszy na terenie miasta na rzecz społeczności lokalnej.

 

2 dzień
13 listopada 2019 r. (środa)

Uczestnicy projektu wzięli udział w spotkaniu z prof. Matthiasem Zündelem z Hochschule Bremen University. Profesor Zündel przedstawiał dotychczasowy sposób funkcjonowania systemu kształcenia pielęgniarek i położnych w Niemczech. Niemcy są w tej chwili na etapie wdrażania istotnych zmian w systemie kształcenia kadr medycznych – pielęgniarki będą miały możliwość podjęcia kształcenia na poziomie akademickim,  zarówno licencjackim, jak i magisterskim. W przyszłości podobne możliwości uzyskają niemieckie położne. Do tej pory kształcenie pielęgniarek odbywało się na poziomie szkół średnich, które w Niemczech nadal będą funkcjonować. Równoległość kształcenia pielęgniarek w dwóch różnych systemach stanowi duże wyzwanie nie tylko dla systemu kształcenia, ale i systemu opieki zdrowotnej w Niemczech. Profesor Zündel zapoznał również uczestników projektu ze swoimi projektami badawczymi oraz  wyraził nadzieję na współpracę (w zakresie wymiany zagranicznej studentów i kadry akademickiej).

Następnie uczestnicy projektu mieli okazję zwiedzić Dom Porodowy: Geburtshaus Finndorf. Domy porodowe, prowadzone przez położne, sprawują opiekę nad kobietą w ramach przygotowania do ciąży, ciąży fizjologicznej oraz podczas porodu fizjologicznego i w okresie połogu. Jest to ciekawa forma pracy położnych, dająca ogromną autonomię w zakresie wykonywania zawodu. 

Kolejnym ciekawym spotkaniem, które odbyły uczestniczki projektu tego dnia było spotkanie z twórcą i założycielem organizacji „non-profit” – Leuchtturmfabrik, p. Marco Scholingiem. Organizacja w ramach swojej działalności realizuje różne projekty społeczne –m.in.: reperowanie zepsutych rzeczy z jednoczesnym angażowaniem właścicieli do aktywnego zaangażowania się w ich naprawę; stworzenie miejsca wymiany używanych sprzętów i ubrań pomiędzy mieszkańcami miasta – bez używania waluty, bazując jedynie na systemie punktowym; odżywianie się produktami, które są z różnych powodów wyrzucane przez duże hipermarkety. Spotkanie pozwoliło uczestnikom projektu spojrzeć z innej perspektywy na problem narastającego konsumpcjonizmu w społeczeństwie oraz poznać ciekawą alternatywę dla takiej postawy.

Ostatnią wizytą tego dnia było spotkanie w projekcie mieszkalnym Inklusive WG Bremen. Projekt ma na celu stworzenie mieszkalnictwa integracyjnego i wspólnoty mieszkaniowej dla osób niepełnosprawnych, osób starszych oraz osób aktywnych społecznie.

 

3 dzień
14 listopada 2019 r. (czwartek)

Uczestnicy projektu zwiedzili i poznali wioskę seniorską oraz praktykę położniczą w Borgfeld. Było to ciekawe rozwiązanie proponowane seniorom, ponieważ w wiosce tej, wraz z osobami starszymi mieszkali również studenci, funkcjonowało przedszkole, szkoła oraz prywatna praktyka położnicza. Ideą projektu było otwarcie seniorów na dzieci oraz młodzież, wzajemna pomoc oraz integracja (podobnie jak w projekcie Inklusive WG Bremen). Następnie uczestnicy projektu mieli okazję zwiedzić rezydencję Marcusallee. Rezydencja dedykowana jest seniorom oczekującym wysokiego standardu mieszkalnego. Ideą Fundacji jest zapewnienie seniorom niezależności, wolności oraz autonomii do końca życia. Kolejnym ciekawym miejscem, które mogli zwiedzić uczestnicy projektu była wioska seniorska Haus im Viertel. Był to dom dla seniorów chcących żyć w pełnej integracji ze społecznością oraz pozostałymi mieszkańcami.

 

4 dzień
15 listopada 2019 r. (piątek)

W ostatnim dniu pobytu uczestnicy projektu mieli okazję złożyć wizytę w centrum edukacyjnym Bremer Heimstiftung – Bildungszentrum. Centrum kształci pielęgniarki (na poziomie szkoły średniej w 3 letnim systemie kształcenia) oraz opiekunów medycznych (na poziomie zawodowym w rocznym systemie kształcenia). Ze względu na duże zapotrzebowanie na personel medyczny (zarówno pielęgniarki, jak i opiekunów medycznych), Centrum  stworzyło możliwość uczenia się dla imigrantów, którzy opanowali język niemiecki minimum na poziomie B1.

Ostatnim punktem programu podczas pobytu uczestników projektu w Bremie było zwiedzanie wioski seniorskiej Walle. Mieszkańcy zajmowali nowoczesny, w pełni przystosowany do ich potrzeb wieżowiec, który pozwalał na integrację oraz utrzymanie zamieszkującym w nim seniorom kontaktów sąsiedzkich z równoczesnym zapewnieniem poczucia bezpieczeństwa i autonomii.

Adresy domów seniorów:

  • Haus im Viertel: Auf der Kuhlen 1B, 28203 Bremen,
  • Marcusallee 39, 28359 Bremen,
  • Daniel-Jacobs-Allee 1, 28357 Bremen,
  • Inklusive WG Bremen e.V.: Hastedter Osterdeich 156, 28207 Bremen,
  • Hemelingen Diedrich-Wilkens-Str. 18, 28309 Bremen,
  • Walle: Karl-Peters-Straße 74, 28217 Bremen.

Adres domu porodowego:

  • Geburtshaus Finndorf: Sommerstraße 20, 28215 Bremen.

W wyjeździe uczestniczyło 5 studentek III roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku położnictwo i dwóch nauczycieli akademickich.

 


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast