Organizacja roku akademickiego

Komunikat nr 4 Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie: przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w zimowej sesji egzaminacyjnej w roku akademickim 2022/2023

Zarządzenie nr 2 Prorektora ds. Collegium Medicum z 9 stycznia 2023 roku w sprawie: organizacji roku akademickiego 2023/2024 w Uniwersytecie Jagiellońskim – Collegium Medicum

Zarządzenie nr 33 Prorektora ds. Collegium Medicum z 17 października 2022 roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr 24 Prorektora ds. Collegium Medicum z 26 listopada 2021 roku w sprawie organizacji roku akademickiego 2022/2023 w Uniwersytecie Jagiellońskim – Collegium Medicum

Zarządzenie nr 24 Prorektora ds. Collegium Medicum z 26 listopada 2021 roku w sprawie: organizacji roku akademickiego 2022/2023 w Uniwersytecie Jagiellońskim – Collegium Medicum

Zarządzenie nr 16 Prorektora ds. Collegium Medicum z 4 maja 2022 roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr 2 Prorektora ds. Collegium Medicum z dnia 9 lutego 2021 roku w sprawie organizacji roku akademickiego 2021/2022 w Uniwersytecie Jagiellońskim – Collegium Medicum

Komunikat nr 1 Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM z dnia 11 stycznia 2022 r.

Komunikat nr 6 Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM z dnia 23.06.2021 r. w sprawie: szczegółowego sposobu prowadzenia poszczególnych zajęć na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM w roku akademickim 2021/2022 (semestr zimowy)

Zarządzenie nr 13 Prorektora ds. Collegium Medicum z 11 czerwca 2021 roku w sprawie: organizacji kształcenia w roku akademickim 2021/2022 w Uniwersytecie Jagiellońskim – Collegium Medicum

Zarządzenie nr 14 Prorektora ds. Collegium Medicum z 11 czerwca 2021 roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr 5 Prorektora ds. Collegium Medicum z 13 lutego 2020 roku w sprawie organizacji roku akademickiego 2020/2021 w Uniwersytecie Jagiellońskim – Collegium Medicum

Zarządzenie nr 2 Prorektora ds. Collegium Medicum z 9 lutego 2021 roku w sprawie: organizacji roku akademickiego 2021/2022 w Uniwersytecie Jagiellońskim – Collegium Medicum

Zarządzenie nr 5 Prorektora ds. Collegium Medicum z 13 lutego 2020 roku w sprawie: organizacji roku akademickiego 2020/2021 w Uniwersytecie Jagiellońskim – Collegium Medicum

Komunikat nr 19 Pełnomocnika Rektora UJ ds. zastępowania Prorektora ds. Collegium Medicum z 6 sierpnia 2020 roku w sprawie: organizacji kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 w związku z COVID-19 w Uniwersytecie Jagiellońskim – Collegium Medicum