XXX-lecie Uniwersyteckiego Zdrowia Publicznego w Polsce – Jubileusz Szkoły / Instytutu Zdrowia Publicznego WNZ UJ CM w Krakowie

Trzydzieści lat temu, w kwietniu 1991 r. Senaty Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Medycznej im. M. Kopernika w Krakowie podjęły uchwałę o utworzeniu międzywydziałowej jednostki o nazwie Szkoła Zdrowia Publicznego AM i UJ. Ta dalekowzroczna i pionierska decyzja wyznaczyła de facto początek uniwersyteckiego zdrowia publicznego w Polsce oraz początek kształcenia w tym zakresie na poziomie akademickim. Najpierw ruszyły studia podyplomowe, od początku tworzone w międzynarodowej współpracy i mające na celu przygotować nowocześnie wykształcone kadry zarządzające dla polskiego systemu ochrony zdrowia. System ten wówczas wciąż jeszcze funkcjonował w obowiązującym po II. wojnie światowej, w wielu państwach komunistycznego bloku wschodniego, tzw. modelu siemaszkowskim i charakteryzował się scentralizowaną organizacją i finansowaniem ochrony zdrowia. Trwały już jednak w Polsce gorące debaty społeczne dotyczące zreformowania i unowocześnienia polskiej służby zdrowia, trawionej licznymi problemami, niewydolnością i brakiem społecznej akceptacji. Potrzeba przeszkolenia starych kadr zarządzających oraz przygotowania nowych, merytorycznie przygotowanych do funkcjonowania w post-komunistycznym systemie ochrony zdrowia, wydawała się jedną z najpilniejszych. W 1993 r. Uniwersytet Jagielloński przyłączył wydziały związane z medycyną i ochroną zdrowia, odłączone od niego w 1950 r. na wzór radziecki i tworzące powołaną wówczas Akademię Medyczną im. M. Kopernika. Szkoła Zdrowia Publicznego stała się więc Instytutem Zdrowia Publicznego oraz częścią Wydziału Ochrony Zdrowia UJ – Collegium Medicum (później – Wydziału Nauk o Zdrowiu). Wkrótce po kształceniu podyplomowym ruszyło także kształcenie na poziomie magisterskim, a później również licencjackim, po wdrożeniu systemu bolońskiego. W ślad za Krakowem, także w innych miastach Polski zaczęły powstawać jednostki akademickie kształcące w zakresie zdrowia publicznego.

W roku 2021 świętujemy więc XXX-lecie rozpoczęcia kształcenia uniwersyteckiego w zakresie zdrowia publicznego nie tylko w krakowskiej Alma Mater, lecz również w Polsce. Patronat honorowy nad jubileuszem objął Pan prof. dr hab. Tomasz Grodzki – marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Pan prof. dr hab. Tomasz Grodzicki – Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum. Z okazji jubileuszu Instytut Zdrowia Publicznego WNZ UJ CM przygotował cykl otwartych webinariów naukowych dedykowanych pracownikom szeroko rozumianego sektora ochrony zdrowia, pracownikom naukowym oraz studentom. Tematyka webinariów jest ściśle powiązana z aktualnymi wyzwaniami, z którymi mierzy się współczesne społeczeństwo.

Pierwsze webinarium pod nazwą „Rządzenie i zarządzanie w czasie pandemii COVID-19 – zmierzch starego świata?” odbędzie się już w dniu 09 marca 2021 r. Następne to: „Zdrowie publiczne w kontekście zdrowego odżywiania oraz dostępności do farmakoterapii” (13 kwietnia 2021 r.); „Prewencja chorób sercowo-naczyniowych w obecnej dobie” (11 maja 2021 r.); „Współczesne problemy prawa medycznego. Sesja naukowa SKN „Prawo w zdrowiu” dedykowana świętej pamięci dr. Stefana Poździocha” (1 czerwca 2021 r.); „Zdrowie – Ekonomia – Dobrobyt” (8 czerwca 2021 r.); „Kompetencje zdrowotne, Internet i presja komercyjna jako nowe determinanty zdrowia” (29 czerwca 2021 r.); „Zdrowie publiczne w perspektywie ewolucyjnej” (19 października 2021 r.).

Poniżej znajdą Państwo link do tematyki webinariów wraz z krótkimi opisami oraz rejestracją, do której zapraszamy serdecznie już teraz!

https://izp.wnz.cm.uj.edu.pl/pl/30izp/

Oprócz webinariów przygotowywana jest także m.in. międzynarodowa konferencja naukowa w dniach 07-08 października 2021 r. Zapraszamy serdecznie do śledzenia wydarzeń jubileuszowych na stronie internetowej i w mediach społecznościowych Instytutu Zdrowia Publicznego WNZ UJ CM, gdzie sukcesywnie będziemy umieszczać szczegółowe informacje dotyczące zbliżających się wydarzeń.

Dr hab. Iwona Kowalska-Bobko, prof. UJ, Dyrektor IZP WNZ UJ CM
Dr Tomasz Bochenek, Z-ca dyrektora IZP WNZ UJ CM