Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM

 

Kierownik
mgr Edyta Gądor

 

Zastępca
mgr Katarzyna Zębala

 
 

 

Biuro Władz Wydziału:

lic. Katarzyna Siadek

mgr Katarzyna Pęgiel

 

 

 

mgr Kamila Adamus

 • e-mail: kamila.adamus@uj.edu.pl
 • tel.: (12) 634 33 97 wew. 22
 • Pokój nr 215
 • Godziny pracy:
  poniedziałek: 9.00 – 12.00
  wtorek: 9.00 – 12.00
  środa: 11.00 – 15.00
  czwartek: dzień wewnętrzny
  piątek: dzień wewnętrzny

 

 •  
 • zarządzanie w ochronie zdrowia – studia stacjonarne drugiego stopnia
 • administracyjna obsługa spraw związanych z dydaktyką na wydziale w tym obsługa Wydziałowej Komisji ds. Nauczania oraz aplikacji „Sylabus” – dydaktyka.wnz@uj.edu.pl

mgr inż. Agnieszka Ameryk-Marszałek

 • obsługa Rady Dyscypliny Nauki o zdrowiu w tym sprawy związane z nadawaniem stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego – rdnoz@uj.edu.pl
 • promocje doktorskie i habilitacyjne
 • ubezpieczenia zdrowotne studentów i doktorantów

mgr Katarzyna Barta

 

 • pielęgniarstwo – studia stacjonarne pierwszego stopnia (3 rok studiów) w tym absolwenci
 • zarządzanie w ochronie zdrowia – studia stacjonarne pierwszego stopnia
 • administracyjna obsługa spraw związanych z jakością kształcenia – jakosc.wnz@uj.edu.pl
 • koordynator wydziałowy ds. dydaktyki w zakresie POL-on
 • świadczenia dla studentów (stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora, zapomogi)
 • akademiki

mgr Bartłomiej Bąk

 • e-mail: bartlomiej.bak@uj.edu.pl
 • tel.: (12) 634 33 97 wew. 45
 • Pokój nr 114
 • Godziny pracy:
  poniedziałek – piątek: 7.30 – 15.30 

 

 • administrator sieci
 • Wydziałowy Koordynator USOS (nadawanie uprawnień)

mgr Ewelina Bułat

 • e-mail: ewelina.bulat@uj.edu.pl
 • tel.: (12) 634 33 97 wew. 47
 • Pokój nr 215
 • Godziny pracy:
  poniedziałek: 9.00 – 12.00
  wtorek: 9.00 – 12.00
  środa: dzień wewnętrzny
  czwartek: 10.00 – 14.00
  piątek: dzień wewnętrzny

 

 • zdrowie publiczne – studia stacjonarne drugiego stopnia
 • administracyjna obsługa spraw związanych z dydaktyką na wydziale w tym obsługa Wydziałowej Komisji ds. Nauczania oraz aplikacji „Sylabus” – dydaktyka.wnz@uj.edu.pl

mgr Katarzyna Buszek

 • e-mail: katarzyna.buszek@uj.edu.pl
 • tel.: (12) 634 33 97 wew. 46
 • Pokój nr 113
 • Godziny pracy dla studentów:
 • poniedziałek: 9.00 – 12.00
  wtorek: 9.00 – 12.00
  środa: dzień wewnętrzny
  czwartek: 10.00 – 14.00
  piątek: dzień wewnętrzny
 • Godziny pracy dla pracowników:
  poniedziałek – piątek: 8.00 – 15.00

 

 • elektroradiologia – studia stacjonarne drugiego stopnia
 • sprawy kadrowe w tym konkursy na stanowiska
 • obsługa spraw związanych z oświadczeniami do dyscypliny, liczby N oraz afiliacji – ewaluacja.wnz@uj.edu.pl
 • koordynator wydziałowy ds. nauki w zakresie POL-on

mgr Paweł Jasnowski

 • e-mail: pawel.jasnowski@uj.edu.pl 
  rdnoz@uj.edu.pl
 • tel.: (12) 634 33 97 wew. 18 
 • Pokój nr 209
 • Godziny pracy:
  poniedziałek: 10.00 – 14.00
  wtorek: 10.00 – 14.00
  środa: 13.00 – 15.00
  czwartek: dzień wewnętrzny
  piątek: 10.00 – 14.00

 

 • obsługa Rady Dyscypliny Nauki o zdrowiu w tym sprawy związane z nadawaniem stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego – rdnoz@uj.edu.pl
 • promocje doktorskie i habilitacyjne
 • media społecznościowe Wydziału

mgr Aleksander Jędral

 • e-mail: aleksander.jedral@uj.edu.pl
  rdnoz@uj.edu.pl
 • tel.: (12) 634 33 97 wew. 31 
 • Pokój nr 212
 • Godziny pracy:
  poniedziałek: 10.00 – 14.00
  wtorek: 10.00 – 14.00
  środa: 13.00 – 15.00
  czwartek: dzień wewnętrzny
  piątek: 10.00 – 14.00 

 

 • obsługa Rady Dyscypliny Nauki o zdrowiu w tym sprawy związane z nadawaniem stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego – rdnoz@uj.edu.pl
 • promocje doktorskie i habilitacyjne
 • prowadzenie spraw dot. współpracy krajowej i zagranicznej wydziału w zakresie m.in. działalności naukowej, dydaktycznej i badawczej

mgr Ewa Kisielewska

 • e-mail: ewa.kisielewska@uj.edu.pl
 • tel.: (12) 634 33 97 wew. 32
 • Pokój nr 116
 • Godziny pracy:
  poniedziałek: 9.00 – 12.00
  wtorek: 9.00 – 12.00
  środa: dzień wewnętrzny
  czwartek: 10.00 – 14.00
  piątek: dzień wewnętrzny

 

 • zdrowie publiczne – studia stacjonarne pierwszego stopnia
 • administracyjna obsługa spraw związanych z jakością kształcenia – jakosc.wnz@uj.edu.pl

lic. Iwona Micek

 • e-mail: iwona.micek@uj.edu.pl
 • tel.: (12) 634 33 97 wew. 36
 • Pokój nr 201
 • Godziny pracy:
  poniedziałek: 9.00 – 12.00
  wtorek: 9.00 – 12.00
  środa: dzień wewnętrzny
  czwartek: 10.00 – 14.00
  piątek: dzień wewnętrzny

 

 • fizjoterapia – studia stacjonarne jednolite magisterskie 1, 2 rok 
 • prowadzenie spraw administracyjnych związanych z realizacją przez wydział zajęć dydaktycznych w jednostkach na tzw. „bazie obcej” i bazie UJ CM
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej planów zapotrzebowania na zajęcia dydaktyczne dla innych jednostek

mgr Patrycja Młynarz

 • e-mail: patrycja.mlynarz@uj.edu.pl
 • tel.: (12) 634 33 97 wew. 23
 • Pokój nr 215
 • Godziny pracy:
  poniedziałek: 9.00 – 12.00
  wtorek: 9.00 – 12.00
  środa: dzień wewnętrzny
  czwartek: 10.00 – 14.00
  piątek: dzień wewnętrzny

 

 • ratownictwo medyczne – studia stacjonarne pierwszego stopnia
 • administracyjna obsługa spraw związanych z dydaktyką na wydziale w tym obsługa Wydziałowej Komisji ds. Nauczania oraz aplikacji „Sylabus” – dydaktyka.wnz@uj.edu.pl

mgr inż. Dominika Musiał

 • e-mail: dominika.musial@uj.edu.pl
 • tel.: (12) 634 33 97 wew. 30
 • Pokój nr 201
 • Godziny pracy:
  poniedziałek: 9.00 – 12.00
  wtorek: 9.00 – 12.00
  środa: dzień wewnętrzny
  czwartek: 10.00 – 14.00
  piątek: dzień wewnętrzny

 

 • rekrutacja
 • pielęgniarstwo – studia stacjonarne drugiego stopnia
 • projekt EuroPubHealth, w ramach dwuletnich stacjonarnych studiów na kierunku zdrowie publiczne

mgr Dominika Nalepa

 • e-mail: dominika.nalepa@uj.edu.pl
 • tel.: (12) 634 33 97 wew. 48
 • Pokój nr 116
 • Godziny pracy:
  poniedziałek: 9.00 – 12.00
  wtorek: 9.00 – 12.00
  środa: dzień wewnętrzny
  czwartek: 10.00 – 14.00
  piątek: dzień wewnętrzny
 • Studia doktoranckie:
  poniedziałek: 10.00 – 14.00
  wtorek: 10.00 – 14.00
  środa: 13.00 – 15.00
  czwartek: 10.00 – 14.00
  piątek: 10.00 – 14.00

 

mgr Edyta Surówka

 • e-mail: edyta.surowka@uj.edu.pl
  pomocmaterialna.wnz@uj.edu.pl
 • tel.: (12) 634 33 97 wew. 37
 • Pokój nr 117
 • Godziny pracy:
  poniedziałek: 9.00 – 12.00
  wtorek: 9.00 – 12.00
  środa: dzień wewnętrzny
  czwartek: 10.00 – 14.00
  piątek: dzień wewnętrzny

 

 • położnictwo – studia stacjonarne pierwszego stopnia
 • świadczenia dla studentów (stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora, zapomogi)
 • akademiki

mgr inż. Zofia Wajda

 • e-mail: zofia.wajda@uj.edu.pl
 • tel.: (12) 634 33 97 wew. 29
 • Pokój nr 113
 • Godziny pracy:
  poniedziałek: 9.00 – 12.00
  wtorek: 9.00 – 12.00
  środa: dzień wewnętrzny
  czwartek: 10.00 – 14.00
  piątek: dzień wewnętrzny

 

 • elektroradiologia – studia stacjonarne pierwszego stopnia
 • położnictwo – studia stacjonarne drugiego stopnia
 • koordynacja procesu rejestracji na zajęcia na wydziale

mgr Monika Wolarek

 • e-mail: monika.wolarek@uj.edu.pl
 • tel.: (12) 634 33 97 wew. 35
 • Pokój nr 201
 • Godziny pracy:
  poniedziałek: 9.00 – 12.00
  wtorek: 9.00 – 12.00
  środa: dzień wewnętrzny
  czwartek: 10.00 – 14.00
  piątek: dzień wewnętrzny

 

 • rekrutacja
 • fizjoterapia – studia stacjonarne jednolite magisterskie 3, 4, 5 rok oraz absolwenci
 • współpraca z Centrum Językowym UJ CM i Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UJ CM w zakresie planów zapotrzebowania na zajęcia dydaktyczne (w tym dane do rejestracji na zajęcia) dla wszystkich kierunków studiów prowadzonych na Wydziale
 • program MOST i MOSTUM