Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM

 

Kierownik
mgr Edyta Gądor

 

Zastępca
mgr Katarzyna Zębala

 
 

 

Biuro Władz Wydziału:

lic. Katarzyna Siadek

mgr Katarzyna Pęgiel

 

 

 

mgr Kamila Adamus

 • e-mail: kamila.adamus@uj.edu.pl
 • tel.: (12) 634 33 97 wew. 22
 • Pokój nr 113
 • Godziny pracy:
  poniedziałek: 8.00 – 12.00
  wtorek: 8.00 – 12.00
  środa: dzień wewnętrzny
  czwartek: dzień wewnętrzny
  piątek: 11.00 – 15.00

 

 • zarządzanie w ochronie zdrowia – studia stacjonarne drugiego stopnia

Agnieszka Anyżek

 • e-mail: agnieszka.anyzek@uj.edu.pl 
 • tel.: (12) 634 33 97 wew. 32 
 • Pokój nr 201
 • Godziny pracy:
  poniedziałek: 8.00 – 12.00
  wtorek: 8.00 – 12.00
  środa: dzień wewnętrzny
  czwartek: dzień wewnętrzny
  piątek: 11.00 – 15.00

 

 • organizacja i ekonomika ochrony zdrowia – studia stacjonarne pierwszego stopnia
 • zarządzanie w ochronie zdrowia – studia stacjonarne pierwszego stopnia
 • administracyjna obsługa spraw związanych z dydaktyką w tym aplikacji „Sylabus” – dydaktyka.wnz@uj.edu.pl
 •  rekrutacja

mgr inż. Agnieszka Ameryk-Marszałek

 • e-mail: agnieszka.ameryk-marszalek@uj.edu.pl
  rdnoz@uj.edu.pl
  tel.: (12) 634 33 97 wew. 21
 • Pokój nr 215
 • Godziny pracy:
  poniedziałek: 10.00 – 14.00
  wtorek: 10.00 – 14.00
  środa: 13.00 – 15.00
  czwartek: dzień wewnętrzny
  piątek: 10.00 – 14.00

 

 • obsługa Rady Dyscypliny Nauki o zdrowiu w tym sprawy związane z nadawaniem stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego – rdnoz@uj.edu.pl
 • promocje doktorskie i habilitacyjne
 • ubezpieczenia zdrowotne studentów i doktorantów

mgr Katarzyna Barta

 • e-mail: katarzyna.barta@uj.edu.pl
 • tel.: (12) 634 33 97 wew. 38
 • Pokój nr 116
 • Godziny pracy:
  poniedziałek: 8.00 – 12.00
  wtorek: 8.00 – 12.00
  środa: dzień wewnętrzny
  czwartek: dzień wewnętrzny
  piątek: 11.00 – 15.00

 

 • pielęgniarstwo – studia stacjonarne pierwszego stopnia (3 rok studiów) w tym absolwenci
 • sprawy dotyczące wymiany zagranicznej studentów, współpraca międzynarodowa, oferta edukacyjna wydziału dla studentów zagranicznych
 • administracyjna obsługa spraw związanych z jakością kształcenia – jakosc.wnz@uj.edu.pl

mgr Bartłomiej Bąk

 • e-mail: bartlomiej.bak@uj.edu.pl
 • tel.: (12) 634 33 97 wew. 45
 • Pokój nr 114
 • Godziny pracy:
  poniedziałek – piątek: 7.30 – 15.30 

 

 • administrator sieci
 • Wydziałowy Koordynator USOS (nadawanie uprawnień)

mgr Ewelina Bułat

 • e-mail: ewelina.bulat@uj.edu.pl
 • tel.: (12) 634 33 97 wew. 47
 • Pokój nr 201
 • Godziny pracy:
  poniedziałek: 8.00 – 12.00
  wtorek: 8.00 – 12.00
  środa: dzień wewnętrzny
  czwartek: dzień wewnętrzny
  piątek: 11.00 – 15.00

 

 • zdrowie publiczne – studia stacjonarne drugiego stopnia
 • administracyjna obsługa spraw związanych z dydaktyką na wydziale w tym obsługa Wydziałowej Komisji ds. Nauczania oraz aplikacji „Sylabus” – dydaktyka.wnz@uj.edu.pl

mgr Katarzyna Buszek

 • e-mail: katarzyna.buszek@uj.edu.pl
 • tel.: (12) 634 33 97 wew. 46
 • Pokój nr 113
 • Godziny pracy:
  poniedziałek: 10.00 – 14.00
  wtorek: 10.00 – 14.00
  środa: 13.00 – 15.00
  czwartek: 10.00 – 14.00
  piątek: 10.00 – 14.00  

 

 • obsługa spraw związanych z konkursami na stanowiska
 • sprawy kadrowe
 • obsługa spraw związanych z oświadczeniami do dyscypliny, liczby N oraz afiliacji – ewaluacja.wnz@uj.edu.pl

mgr Katarzyna Chryń

 

 

 • zdrowie publiczne – studia stacjonarne pierwszego stopnia
 • świadczenia dla studentów oraz doktorantów (stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora, zapomogi)
 • akademiki
 • stypendium doktoranckie, zwiększenie stypendium doktoranckiego
 • stypendium ministra dla studentów i doktorantów

mgr Paweł Jasnowski

 • e-mail: pawel.jasnowski@uj.edu.pl 
  rdnoz@uj.edu.pl
 • tel.: (12) 634 33 97 wew. 18 
 • Pokój nr 215
 • Godziny pracy:
  poniedziałek: 10.00 – 14.00
  wtorek: 10.00 – 14.00
  środa: 13.00 – 15.00
  czwartek: dzień wewnętrzny
  piątek: 10.00 – 14.00

 

 • obsługa Rady Dyscypliny Nauki o zdrowiu w tym sprawy związane z nadawaniem stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego – rdnoz@uj.edu.pl
 • promocje doktorskie i habilitacyjne
 • media społecznościowe Wydziału

mgr Aleksander Jędral

 • e-mail: aleksander.jedral@uj.edu.pl
  rdnoz@uj.edu.pl
 • tel.: (12) 634 33 97 wew. 31 
 • Pokój nr 215
 • Godziny pracy:
  poniedziałek: 10.00 – 14.00
  wtorek: 10.00 – 14.00
  środa: 13.00 – 15.00
  czwartek: dzień wewnętrzny
  piątek: 10.00 – 14.00

 

 

 • obsługa Rady Dyscypliny Nauki o zdrowiu w tym sprawy związane z nadawaniem stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego – rdnoz@uj.edu.pl
 • promocje doktorskie i habilitacyjne

lic. Iwona Micek

 • e-mail: iwona.micek@uj.edu.pl
 • tel.: (12) 634 33 97 wew. 36
 • Pokój nr 212
 • Godziny pracy:
  poniedziałek: 8.00 – 12.00
  wtorek: 8.00 – 12.00
  środa: dzień wewnętrzny
  czwartek: dzień wewnętrzny
  piątek: 11.00 – 15.00 

 

 • fizjoterapia – studia stacjonarne jednolite magisterskie 1, 2 rok 
 • prowadzenie spraw administracyjnych związanych z realizacją przez wydział zajęć dydaktycznych w jednostkach na tzw. „bazie obcej” i bazie UJ CM
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej planów zapotrzebowania na zajęcia dydaktyczne dla innych jednostek

mgr Patrycja Młynarz

 • e-mail: patrycja.mlynarz@uj.edu.pl
 • tel.: (12) 634 33 97 wew. 23
 • Pokój nr 117
 • Godziny pracy:
  poniedziałek: 8.00 – 12.00
  wtorek: 8.00 – 12.00
  środa: dzień wewnętrzny
  czwartek: dzień wewnętrzny
  piątek: 11.00 – 15.00

 

 • ratownictwo medyczne – studia stacjonarne pierwszego stopnia
 • administracyjna obsługa spraw związanych z jakością kształcenia – jakosc.wnz@uj.edu.pl

mgr inż. Dominika Musiał

 • e-mail: dominika.musial@uj.edu.pl
 • tel.: (12) 634 33 97 wew. 30
 • Pokój nr 201
 • Godziny pracy:
  poniedziałek: 8.00 – 12.00
  wtorek: 8.00 – 12.00
  środa: dzień wewnętrzny
  czwartek: dzień wewnętrzny
  piątek: 11.00 – 15.00

 

 • rekrutacja
 • pielęgniarstwo – studia stacjonarne drugiego stopnia
 • projekt EuroPubHealth, w ramach dwuletnich stacjonarnych studiów na kierunku zdrowie publiczne
 • program MOST i MOSTUM

mgr Dominika Nalepa

 • e-mail: dominika.nalepa@uj.edu.pl
 • tel.: (12) 634 33 97 wew. 48
 • Pokój nr 117
 • Godziny pracy:
  poniedziałek: 8.00 – 12.00
  wtorek: 8.00 – 12.00
  środa: dzień wewnętrzny
  czwartek: dzień wewnętrzny
  piątek: 11.00 – 15.00
 • Studia doktoranckie:
  poniedziałek: 10.00 – 14.00
  wtorek: 10.00 – 14.00
  środa: 13.00 – 15.00
  czwartek: 10.00 – 14.00
  piątek: 10.00 – 14.00

 

 • pielęgniarstwo – studia stacjonarne pierwszego stopnia (1 i 2 rok studiów)
 • fizjoterapia – studia stacjonarne drugiego stopnia
 • studia trzeciego stopnia (doktoranckie) – studia.doktoranckie.wnz@uj.edu.pl

mgr Edyta Surówka

 • e-mail: edyta.surowka@uj.edu.pl
  pomocmaterialna.wnz@uj.edu.pl
 • tel.: (12) 634 33 97 wew. 37
 • Pokój nr 209
 • Godziny pracy:
  poniedziałek: 8.00 – 12.00
  wtorek: 8.00 – 12.00
  środa: dzień wewnętrzny
  czwartek: dzień wewnętrzny
  piątek: 11.00 – 15.00

 

 • położnictwo – studia stacjonarne pierwszego stopnia
 • świadczenia dla studentów (stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora, zapomogi)
 • akademiki

mgr inż. Zofia Wajda

 • e-mail: zofia.wajda@uj.edu.pl
 • tel.: (12) 634 33 97 wew. 29
 • Pokój nr 116
 • Godziny pracy:
  poniedziałek: 8.00 – 12.00
  wtorek: 8.00 – 12.00
  środa: dzień wewnętrzny
  czwartek: dzień wewnętrzny
  piątek: 11.00 – 15.00

 

 • elektroradiologia – studia stacjonarne pierwszego stopnia
 • położnictwo – studia stacjonarne drugiego stopnia
 • koordynacja rejestracji na zajęcia

mgr Monika Wolarek

 • e-mail: monika.wolarek@uj.edu.pl
 • tel.: (12) 634 33 97 wew. 35
 • Pokój nr 212
 • Godziny pracy:
  poniedziałek: 8.00 – 12.00
  wtorek: 8.00 – 12.00
  środa: dzień wewnętrzny
  czwartek: dzień wewnętrzny
  piątek: 11.00 – 15.00

 

 • fizjoterapia – studia stacjonarne jednolite magisterskie 3, 4, 5 rok oraz absolwenci
 • fizjoterapia – studia niestacjonarne drugiego stopnia
 • współpraca przy prowadzeniu spraw administracyjnych związanych z realizacją przez wydział zajęć dydaktycznych w jednostkach na tzw. „bazie obcej” i bazie UJ CM.
 • współpraca z Centrum Językowym UJ CM i Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UJ CM w zakresie planów zapotrzebowania na zajęcia dydaktyczne (w tym dane do rejestracji na zajęcia) dla wszystkich kierunków studiów prowadzonych na Wydziale