Realizacja obowiązkowych praktyk zawodowych w roku akademickim 2018/2019

Uczestnicy projektu realizowali obowiązkowe praktyki zawodowe w okresie 24.04.2019 – 22.09.2019 w wybranych podmiotach leczniczych w Krakowie: Szpitalu Uniwersyteckim, Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym, Szpitalu Specjalistycznym im. S. Żeromskiego, Hospicjum im. św. Łazarza, Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im. św. Ludwika, Miejskim Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych.

Dziewięć pięcioosobowych grup z kierunku pielęgniarstwo realizowało praktyki zawodowe z przedmiotów: Opieka paliatywna (40 godz.), Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne (40 godz.), Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne (120 godz.), Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne (80 godz.), Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne (120 godz.). 

Trzy pięcioosobowe grupy z kierunku położnictwo realizowały praktyki zawodowe z przedmiotów: Choroby wewnętrzne (40 godz.), Chirurgia (40 godz.), Położnictwo i opieka położnicza cz. II (120 godz.), Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne ( 40 godz.), a pięć grup trzyosobowych realizowało praktykę zawodową z przedmiotu Neonatologia i opieka neonatologiczna cz. II (80 godz.). Wszyscy uczestnicy projektu uzyskali zaliczenie z ww. przedmiotów i, w związku ze zrealizowaniem obowiązkowych praktyk zawodowych ujętych w programie studiów II roku, otrzymali wynagrodzenie (stypendium) w wysokości 2500,00 zł.


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast