Realizacja obowiązkowych praktyk zawodowych w roku akademickim 2019/2020

Uczestnicy projektu realizowali obowiązkowe praktyki zawodowe w okresie 12.11.2019 – 05.08.2020 w wybranych podmiotach leczniczych w Krakowie:  Szpitalu Uniwersyteckim, Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym, Szpitalu Specjalistycznym im. S. Żeromskiego, Miejskim Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych, Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ginekologii i Położnictwa „Gemelli”.

Dziewięć pięcioosobowych grup z kierunku pielęgniarstwo realizowało praktyki zawodowe z przedmiotów: Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne (40 godz.), Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne (40 godz.),  Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne (80 godz.), Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne (160 godz.), Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne (40 godz.), Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych (80 godz.), a piętnaście grup trzyosobowych praktykę zawodową z przedmiotu Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia (40 godz.).

Trzy pięcioosobowe grupy z kierunku położnictwo realizowały praktyki zawodowe z przedmiotów: Ginekologia i opieka ginekologiczna cz. II (200 godz.), Psychiatria (40 godz.), Podstawowa opieka zdrowotna (80 godz.), a pięć grup trzyosobowych realizowało praktykę zawodową z przedmiotów Techniki położnicze i prowadzenie porodu cz. III (200 godz.), Anestezjologia i stany zagrożenia życia (40 godz.). W związku z zawieszeniem zajęć dydaktycznych w formie stacjonarnej wywołanym zagrożeniem wirusem SARS CoV-2 część praktyk (nie więcej niż 20% liczby pkt. ECTS określonych w planach zajęć w programie studiów dla danego roku) została zrealizowana z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Wszyscy uczestnicy projektu uzyskali zaliczenie z ww. przedmiotów i, w związku ze zrealizowaniem obowiązkowych praktyk zawodowych ujętych w programie studiów III roku, otrzymali wynagrodzenie (stypendium) w wysokości 2500,00 zł.


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast