Doręczenia PIT za 2016 r. na służbowe adresy e-mail

Komunikat nr 8 Zastępcy Kanclerza Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum z dnia 20 lutego 2017 roku  w sprawie: doręczenia rocznych informacji podatkowych PIT za 2016 r. na służbowe adresy mailowe

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie przypominam, iż Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum wzorem lat ubiegłych, wysyła roczne informacje podatkowe PIT za pośrednictwem poczty elektronicznej na służbowe adresy mailowe pracowników.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 6 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 6 lutego 2007 r. w sprawie uruchomienia centralnego systemu pocztowego, każdy pracownik ma zapewnione konto pocztowe o standardowej nazwie w postaci: imię.nazwisko@uj.edu.pl

W związku z powyższym na Państwa skrzynki mailowe, do końca bieżącego miesiąca, zostaną wysłane z adresu pity.ujcm@uj.edu.pl e-maile wraz z załączonym PITem w formacie PDF, opatrzonym bezpiecznym elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Instrukcja otwarcia i wydrukowania załącznika, zostanie przesłana wraz z PITem w treści e-maila. Na podstawie informacji PIT-11 lub PIT-8C, każdy pracownik ma obowiązek rozliczyć się z podatku z właściwym Urzędem Skarbowym w terminie do dnia 30 kwietnia 2017 r. W przypadku ewentualnych trudności z zalogowaniem się do swojej służbowej skrzynki mailowej, prosimy o kontakt z Panem Krzysztofem Stankowiczem pod nr tel. 12 422 99 63 wew. 2. Informuję także, iż osoby, które będą chciały otrzymać PIT w formie papierowej, mogą zgłosić się po jego odbiór do Sekcji ds. Płac Działu Spraw Osobowych CM pok. 13-14 przy ul. św. Anny 12. Na ewentualne pytania odpowiadają oraz pomocą służą pracownicy Sekcji ds. Płac pod numerami telefonów: 12 37 04 304, 12 37 04 305, 12 37 04 352, 12 37 04 366.

 

Zastępca Kanclerza Uniwersytetu Jagiellońskiego
ds. Collegium Medicum
mgr Ewa Klepacz-Zielińska


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast