Dr hab. Christoph Sowada, prof. UJ członkiem Zespołu Doradców Komisji Zdrowia Senatu RP

8 grudnia w Warszawie Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki w obecności przewodniczącej Komisji Zdrowia Beaty Małeckiej-Libery wręczył nominacje członkom nowo powołanego Zespołu Doradców Komisji Zdrowia Senatu RP.  W gronie ekspertów znalazł się dr hab. Christoph Sowada, prof. UJ, kierownik Zakładu Ekonomiki Zdrowia i Zabezpieczenia Społecznego Wydziału Nauk o Zdrowiu.

– Mamy wiedzę, z praktyki i doświadczenia, ale doszliśmy zgodnie do wniosku, że będzie lepiej dla Polek i Polaków – dla nas wszystkich –  jeśli wesprzemy się opinią wybitnych ekspertów, od których nie oczekujemy niczego innego, jak tylko podzielenia się swoją wiedzą – podkreślił marszałek Grodzki podczas uroczystości.

Inauguracyjne posiedzenie Zespołu Doradców Komisji Zdrowia Senatu RP poświęcono zagadnieniom, które w pierwszej kolejności powinny stać się tematem prac zespołu. Zgodnie uznano, że najpilniejsza jest analiza projektu strategii szczepień przeciwko koronawirusowi, którą opracował rząd. Uczestnicy posiedzenia zgodzili się, że jest to ambitne zadanie, a szczepienia powinny być przeprowadzone na jak największą skalę. Zaznaczono także, że równolegle z przygotowaniem punktów szczepień należy pamiętać o edukowaniu obywateli.

Członkowie zespołu zgodzili się, że w kręgu ich zainteresowań powinna znaleźć się ustawa o zdrowiu publicznym i problemy w realizacji jej założeń, a także wyzwania takie jak np. otyłość i nadwaga czy sposoby na stymulowanie prozdrowotnych postaw. Zaznaczono, że potrzebny jest dobry monitoring całego systemu, który dostarczy rzetelnych danych o występowaniu chorób, nawykach Polaków, co pomoże określić wpływ zdrowia publicznego na gospodarkę czy bezpieczeństwo narodowe.

W skład Zespołu Doradców ds. Zdrowia wspierającego prace senackiej Komisji Zdrowia weszli również: Artur Białoszewski, Maciej Bogucki, Michał Czarnuch, Mariola Dwornikowska-Dąbrowska, prof. Jerzy Duszyński, prof. Robert Flisiak, prof. Zbigniew Gaciong, prof. dr hab. n. med. Teresa Jackowska, dr hab. inż. Zbigniew M. Karaczun, Hanna Majszczyk, Marcin Pakulski, Władysław Perchaluk, dr hab. n. med. Bolesław Samoliński i prof. dr hab. n. med. Cezary Szczylik.


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast