II Konferencja Ratownictwa Medycznego

W dniach 2-3 czerwca w Auditorium Maximum odbyła się II Konferencja Ratownictwa Medycznego której towarzyszyły IX Ogólnopolskie Zawody Uczelni Wyższych w Ratownictwie Medycznym. W wydarzeniu wzięło udział ponad 650 studentów oraz ratowników medycznych, lekarzy i pielęgniarek zatrudnionych w systemach ratownictwa medycznego w Polsce, Wielkiej Brytanii i Irlandii.

Cel zorganizowanej już po raz drugi konferencji to rozwój naukowy oraz integracja zawodów medycznych udzielających pomocy w ramach systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne. Adresowana do lekarzy, ratowników medycznych i pielęgniarek ratunkowych pracujących w fazie szpitalnej i przedszpitalnej ratownictwa medycznego, jest okazją do wymiany doświadczeń i szerokiej dyskusji na płaszczyźnie teoretycznej i praktycznej.

W trakcie odbywających się w Auditorium Maximum obrad poruszono kwestię aktualnych wytycznych uwzględniających specyfikę postępowania w fazie przedszpitalnej i szpitalnej. W swoich wystąpieniach prelegenci przedstawiali różne aspekty organizacji systemu ratownictwa medycznego w Europie.

W zorganizowanych równolegle IX Ogólnopolskich Zawodach Uczelni Wyższych w Ratownictwie Medycznym wzięli udział studenci reprezentujący 24 uczelnie wyższe z Polski i zagranicy. Członkowie rywalizujących zespołów musieli zmierzyć się z siedmioma symulacjami medycznymi, w trakcie których należało wykazać się wiedzą i umiejętnościami z zakresu udzielania pomocy w stanach nagłych. Najlepsza okazała się reprezentacja Akademii Techniczno-Humanistycznej z Bielska Białej, drugie miejsce przypadło zespołowi Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, a na trzecim stopniu podium stanął zespół z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Organizatorem II Konferencji Ratownictwa Medycznego i IX Ogólnopolskich Zawodów Uczelni Wyższych w Ratownictwie Medycznym był Zakład Ratownictwa Medycznego Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM.

 


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast