Kardiologia Prewencyjna 2017 – wytyczne, wątpliwości, gorące tematy

W dniach 17-18 listopada odbyła się X Konferencja „Kardiologia Prewencyjna 2017 – wytyczne, wątpliwości, gorące tematy”. Jej uczestnicy mieli okazję zapoznać się m.in. z najnowszymi rozwiązaniami badawczymi, a także przykładami kampanii społecznych z zakresu edukacji i promocji zdrowia. W konferencji wzięli udział najlepsi wykładowcy i najwybitniejsi specjaliści z Polski i zagranicy, w tym członkowie rządu, dyrektorzy urzędów centralnych z obszaru opieki zdrowotnej, rektorzy, dziekani, prezesi towarzystw naukowych, konsultanci krajowi i wojewódzcy. Swoją wiedzą i swoimi opiniami dzieliło się prawie 150 wykładowców i panelistów. Jak co roku, konferencja obfitowała w liczne dyskusje i polemiki. 

Ceremonię otwarcia prowadzili prof. Piotr Jankowski (I Klinika Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego, Wydział Lekarski UJ CM) oraz prof. Andrzej Pająk (Katedra Epidemiologii i Badań Populacyjnych, Instytut Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu UJ CM).

Wśród licznych interesujących i ważnych sesji warto wymienić debatę poświęconą kampaniom społecznym (przedstawiono różne koncepcje kampanii, spierano się jak je najefektywniej realizować), debatę dotyczącą organizacji opieki zdrowotnej nad pacjentami z chorobami układu krążenia (dużo czasu poświęcono nowatorskiemu, właśnie wprowadzanemu w życie programowi KOS-Zawał) oraz debatę, w czasie której dyskutowano o najlepszych wskaźnikach jakości w opiece medycznej. Duże zainteresowanie wzbudziły też sesje poświęcone diecie, aktywności fizycznej o dużej intensywności, patogenezie miażdżycy oraz genetycznym uwarunkowaniom dużego ryzyka sercowo-naczyniowego.

W tym roku nagrodą za całokształt dorobku naukowego oraz za duży wpływ na stan zdrowia Polaków została uhonorowana prof. Barbara Cybulska z Warszawy.

Konferencji towarzyszył IV Poranny Bieg po Plantach Krakowskich – wydarzenie, którego celem jest promowanie zdrowego trybu życia i aktywności fizycznej jako ważnych elementów dbania o zdrowie serca. Uczestnicy zmierzyli się z dystansem czterech kilometrów, rozpoczynając bieg u bram Starego Miasta przy ul. Siennej.

Kolejna konferencja „Kardiologia Prewencyjna” odbędzie się 23-24 listopada 2018 r.


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast