Ubezpieczenie NNW dla pracowników i studentów WNZ

W związku z licznymi zapytaniami, informujemy, że od roku akademickiego 2017/2018 studenci i pracownicy dydaktyczni UJ CM są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Ubezpieczenie obejmuje udział w zajęciach dydaktycznych i praktykach zawodowych, wynikających z programu studiów, realizowanych poza Uczelnią. Jednocześnie uprzejmie wyjaśniamy, że koszty leczenia poekspozycyjnego nie są objęte w/w ubezpieczeniem. Jednakże, zgodnie z zarządzeniem nr 3/2012 Prorektora UJ ds. Collegium Medicum z dnia 10 stycznia 2012 r. – koszty postępowania poekspozycyjnego pokrywa Uczelnia.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie: https://www.cm-uj.krakow.pl/index.php/collegium/ubezpieczenie/

Szczegóły ubezpieczenia w załączeniu:
Polisa NNW
Warunki Ubezpieczenia NNW
Ogólne Warunki Ubezpieczenia 

Szkodę można zgłaszać elektronicznie poprzez stronę:
https://zgloszenie.interrisk.pl/assetclaim/new

Studenci zainteresowani szerszym zakresem ubezpieczenia mogą ubezpieczyć się indywidualnie za pośrednictwem Samorządu Studentów UJ:
http://www.samorzad.uj.edu.pl/pl/ubezpieczenie

 

 

 


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast