Komunikat nr 10 Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM z dnia 2 listopada 2020 r. w sprawie: usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach w dniu 28 października 2020 r.

 

780.020.57.2020

Komunikat nr 10
Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM
z dnia 2 listopada 2020 r.

 

 

w sprawie: usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach w dniu 28 października 2020 r.

  1. Studentki i studenci, którzy nie uczestniczyli w zajęciach dydaktycznych w dniu 28 października 2020 r. proszeni są o niezwłoczny kontakt z prowadzącymi zajęcia, w celu uzgodnienia zasad odrobienia zajęć lub zgłoszenia, dotyczącego wykorzystania nieobecności na zajęciach w tym dniu w ramach limitu nieobecności ustalonego przez prowadzącego zajęcia z danego przedmiotu.
  2. Prowadzący zajęcia proszeni są o uznanie nieobecności studentek i studentów na zajęciach w dniu 28 października 2020 r. jako usprawiedliwionej oraz umożliwienie studentkom i studentom odrobienia tych zajęć lub wykorzystania przez nich nieobecności w ramach limitu nieobecności ustalonego na poszczególnych zajęciach.

 

 

 

Dr hab. Piotr Pierzchalski, prof. UJ
Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast