Komunikat nr 36 Zastępcy Kwestora UJ CM z dnia 12 grudnia 2017 roku

137.0203.36.2017

 

Komunikat nr 36
Zastępcy Kwestora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum
z dnia 12 grudnia 2017 roku

 

w sprawie: naliczania odsetek ustawowych za zwłokę w regulowaniu należności od studentów/słuchaczy studiów podyplomowych z tytułu usług edukacyjnych świadczonych w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018.

 

Uprzejmie informuję, że po zakończeniu roku bilansowego Kwestura UJCM przeprowadzi naliczanie odsetek ustawowych od zapłaconych po terminie należności od studentów/słuchaczy studiów podyplomowych z tytułu usług edukacyjnych świadczonych w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018.

Informacja o kwocie naliczonych odsetek będzie dostępna dla studentów/słuchaczy studiów podyplomowych w systemie USOSweb, natomiast dla pracowników jednostek obsługujących tok studiów w systemie SAP FICA (transakcja FPO4, wariant „Dokumenty FICA odsetki”).

Jednocześnie przypominam o obowiązku terminowego wnoszenia opłat za usługi edukacyjne przez studentów/słuchaczy studiów podyplomowych, zgodnie z zawartymi umowami o warunkach odpłatności za studia oraz Zarządzeniem Rektora UJ w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne, obowiązującym w roku akademickim, w którym dana usługa jest realizowana.

 

 

Zastępca Kwestora Uniwersytetu Jagiellońskiego
ds. Collegium Medicum

mgr Dorota Kłyś


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast