Komunikat nr 4/2017 Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM z dnia 27 września 2017 r.

780.020.52.2017

Komunikat nr 4/2017
Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM
z dnia 27 września 2017 r.

 w sprawie: wysokości stawki wynagrodzenia dla opiekunów praktyk zawodowych (niebędących pracownikami Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum) w miejscu praktyki (umowy zlecenia na prowadzenie praktyk) w roku akademickim 2017/2018

 

Ustalam w roku akademickim 2017/2018 stawkę wynagrodzenia przy zawieraniu umów – zleceń dla opiekunów praktyk zawodowych (niebędących pracownikami UJ CM) w miejscu praktyki w wysokości: 0,75 krotności stawki wynagrodzenia minimalnego wynikającego z ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę z dnia 10 października 2002 r. (Dz. U. z 2017, poz. 847), ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej ,,Monitor Polski”, w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów, za jedną godzinę dydaktyczną (45 minut) prowadzenia praktyk zawodowych.

 

 

                                                                                                                                                                                Prof. dr hab. Tomasz Brzostek
Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast