Konkurs #5 – Minigranty dla interdyscyplinarnych zespołów badawczych realizujących projekty z udziałem kandydatów na doktorantów w ramach współpracy międzywydziałowej ze Szkołą Doktorską Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu UJ CM

Szanowni Państwo,    

W ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim (ID.UJ) – Priorytetowy Obszar Badawczy „Jakość badań dla jakości życia – qLife”, ogłasza Konkurs #5 którego celem jest dofinansowanie interdyscyplinarnych zespołów badawczych realizujących minigrant w ramach tematyki badawczej POB qLife z udziałem kandydatów na doktorantów w ramach współpracy międzywydziałowej ze Szkołą Doktorską Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu UJ CM.

Konkurs ma za zadanie umożliwienie kandydatom na doktoranta przygotowania i opublikowania wysoko punktowanych artykułów naukowych stanowiących istotny element oceny dorobku dla kandydata do Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu UJ CM.

Wnioskodawca w imieniu zespołu przedstawia do oceny projekt badawczy wpisujący się w tematykę badawczą POB qLife. Opis projektu musi zawierać:

  • wyraźnie wyodrębniony cel badawczy, który uzasadnia współpracę członków zespołu realizującego minigrant,
  • informację na czym polega innowacyjność zgłaszanego projektu,
  • naukowe przesłanki uzasadniające podjęcie nowego lub kontynuację dotychczasowego tematu badań,
  • zwięzły opis planowanych badań, z wyraźnie wyodrębnionym zakresem zaangażowania kandydata na doktoranta

W ramach konkursu można zaplanować projekty trwające maksymalnie 12 miesięcy. Wysokość środków przeznaczonych na realizację pojedynczego projektu to 25 000,00 zł.

Więcej informacji oraz regulamin konkursu znajdą Państwo na stronie: https://qlife.cm-uj.krakow.pl w zakładce otwarte konkursy

Zespół Wykonawczy POB qLife 


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast