Nawiązanie współpracy z Wydziałem Badań Politycznych i Zarządzania Informacją z Ostroga

Jest nam bardzo miło poinformować o podpisaniu listu intencyjnego dotyczącego współpracy pomiędzy Wydziałem Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie a Wydziałem Badań Politycznych i Zarządzania Informacją Narodowego Uniwersytetu – Akademia Ostrogska, w Ostrogu, w Ukrainie. Planowana współpraca dotyczy wymiany kadry akademickiej i studentów, wymiany doświadczeń w zakresie pracy dydaktycznej, wspólnej organizacji przedsięwzięć naukowo-badawczych i konferencji naukowych, a także programów edukacyjnych.


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast