Szkolenia dla nauczycieli akademickich

Centrum Ars Docendi UJ oferuje aktualnie nauczycielom akademickim szkolenia w zakresie innowacyjnych metod dydaktycznych (PBL, grywalizacja, mentoring), prowadzenia dydaktyki w j. angielskim, technologii informacyjnych i komunikacyjnych (Statistica, Origin, SPSS, CorelDraw, Moodle, Web 2.0, Systemy operacyjne) oraz własności intelektualnej i oceny wiarygodności informacji w ramach grantu otrzymanego z programu POWER 3.4. na lata 2017-2019. Oferta powstała w oparciu o potrzeby zgłaszane przez nauczycieli akademickich UJ.

Rekomendacje Grupy Wysokiego Szczebla Komisji Europejskiej z roku 2013 mówią, że „do 2020 r. wszystkie osoby nauczające w placówkach szkolnictwa wyższego powinny odbyć certyfikowane przeszkolenie pedagogiczne” oraz  że „doskonalenie zawodowe w dziedzinie nauczania powinno stać się obowiązkowe dla nauczycieli w szkolnictwie wyższym”.

Więcej szczegółów na temat innowacji w dydaktyce akademickiej oraz oferty projektu będzie można uzyskać w trakcie seminariów tematycznych, które odbędą się w godz. 15.00-16.00 w terminach:

  • poniedziałek, 16.10.2017, Wydział Chemii, ul. Gronostajowa 2, sala A0-24
  • wtorek, 17.10.2017, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, ul. Łojasiewicza 4, sala 0.301
  • czwartek, 19.10.2017, Instytut Amerykanistyki, Rynek Główny 34, sala 9

Zapraszamy do udziału w seminariach.


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast