Uroczystość czepkowania absolwentów pielęgniarstwa i położnictwa

Dnia 10 lipca 2017 roku w Auli Centrum Dydaktyczno-Kongresowego Wydziału Lekarskiego UJ CM odbyła się uroczystość czepkowania absolwentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. Czepki, symbole wstąpienia do zawodu, otrzymało 166 absolwentów, w tym 120 pielęgniarek, 3 pielęgniarzy, 42 położne i 1 położny. Tradycja zakładania czepka sięga 1911 roku, kiedy to po raz pierwszy w Polsce nosiły go uczennice Szkoły Pielęgniarskiej w Krakowie. Chociaż od 1991 pielęgniarki i położne nie mają obowiązku noszenia czepka, stanowi on istotną część stroju galowego, ubieranego podczas państwowych i zawodowych uroczystości. Czepek to symbol pokory i chęci służenia innym ludziom. Uroczystość czepkowania uświetnił wykład Pani Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM dr hab. Marii Kózki, prof. UJ „Droga do sukcesu w zawodzie pielęgniarki i położnej”, a Pani mgr piel. Anna Kaczmarczyk, porucznik Wojska Polskiego, odznaczona w tym roku Medalem im. Florence Nightingale, przekazała absolwentom lampkę oliwną. Czepkowanie odbyło się po raz trzeci i już na stałe wpisało się w tradycję Wydziału Nauk  o Zdrowiu UJ CM. Podczas uroczystości nakładania czepków nie zabrało wzruszeń, łez oraz słów wdzięczności  i podziękowań dla kadry dydaktycznej oraz licznie przybyłych rodziców i bliskich.


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast