Uroczystość czepkowania na Wydziale Nauk o Zdrowiu

Dnia 6 lipca 2018 roku w Auli Centrum Dydaktyczno-Kongresowego Wydziału Lekarskiego UJ CM odbyła się uroczystość czepkowania absolwentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia  na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego-Collegium Medicum. Tradycja czepkowania sięga 1911 roku, kiedy to po raz pierwszy w Polsce nosiły go uczennice Szkoły Pielęgniarskiej w Krakowie. Chociaż od 1991 pielęgniarki i położne nie mają obowiązku noszenia czepka, stanowi on  integralną część stroju galowego ubieranego podczas różnego rodzaju  uroczystości w tym państwowych i zawodowych. Czepek to symbol pokory i chęci służenia innym ludziom. Uroczystość odbyła się po raz czwarty i już na stałe wpisała się w tradycje Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM. W trakcie uroczystości absolwentki złożyły przyrzeczenie, rozpoczynające się od słów „Z głębokim szacunkiem i czcią przyjmuję nadany mi tytuł pielęgniarki /położnej […]” oraz odebrały z rąk mgr piel. Anny Kaczmarczyk, porucznika Wojska Polskiego, odznaczonej w 2017 roku Medalem im. Florence Nightingale lampkę oliwną. To właśnie prekursorka pielęgniarstwa Florencja Nightingale używała lampki oliwnej doglądając chorych i rannych żołnierzy w czasie wojny krymskiej. Obecnie lampka  jest  symbolem niezawodności opieki pielęgniarskiej, życzliwości, ciepła. Jest także symbolem wiedzy. Wydarzenie uświetnił wykład dr Teresy Gabryś, wykładowcy w Zakładzie Pielęgniarstwa Internistycznego i Środowiskowego zatytułowany „Świadomość zawodowa wczoraj i dziś”. Następnie absolwenci wysłuchali wystąpień zaproszonych gości w osobach: dr n.o zdr.  Tadeusza Wadasa – przewodniczącego Małopolskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Krakowie, mgr Dominiki Studnickiej – zastępcy Dyrektora ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie,  oraz mgr Marii Szymaczek – Naczelnej Pielęgniarki Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, przewodniczącej Oddziału Krakowskiego  Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego. Po wysłuchaniu wystąpień wszyscy zebrani odśpiewali Hymn Pielęgniarski, pieśń napisaną w roku 1935 przez Jana Kielarskiego na zamówienie Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża. Uroczystość zakończyła dr hab. Agnieszka Gniadek – Dyrektor Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium-Medicum w Krakowie. Podczas uroczystości nakładania czepków nie zabrało wzruszeń, łez oraz słów wdzięczności i podziękowań dla kadry dydaktycznej oraz dla licznie przybyłych rodziców i bliskich. Całą uroczystość najlepiej zobrazują zdjęcia.


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast