Podnoszenie umiejętności w zakresie komunikacji z pacjentem poprzez udział studentów w zajęciach dodatkowych

W dniach 16 i 30 marca 2019 r. 60 studentów – uczestników projektu (45 studentów II roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku pielęgniarstwo i 15 – kierunku położnictwo) wzięło udział w zajęciach z przedmiotu dodatkowego komunikacja z pacjentem przewlekle chorym i w starszym wieku. Zajęcia odbyły się zgodnie z zaakceptowanym przez Radę Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM sylabusem opracowanym przez prof. dr hab. Martę Makarę-Studzińską. Prowadzącymi ćwiczenia byli nauczyciele akademiccy zatrudnieni w Zakładzie Psychologii Zdrowia i Zakładzie Pedagogiki Medycznej Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM. W pierwszym dniu zajęć uczestnicy projektu otrzymali: podręcznik Komunikacja w opiece medycznej, pod red. M. Makary-Studzińskiej, Wydawnictwo Medical Education, 2017 oraz materiały szkoleniowe: teczkę, długopis, notes oraz pendrive’a. Wiedza i umiejętności uczestników  zostały sprawdzone i potwierdzone końcowym testem. Wszyscy uczestnicy projektu uzyskali zaliczenie z przedmiotu.


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast