Dr Marcin Waligóra laureatem Fulbright Senior Award

Rada J. William Fulbright Foreign Scholarship Board (FFSB) zaakceptowała nominację Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta w kategorii Senior Award 2017-2018. Dr Marcin Waligóra uzyskał stypendium na prowadzenie badań naukowych na Harvard University, Harvard Medical School w Bostonie w roku akademickim 2017-2018.

 Projekt badawczy “Children in phase 1 cancer trials. Risk and social benefit” należy do nurtu Evidence-Based Ethics i będzie polegał na wykonaniu przeglądu systematycznego. Jego celem jest oszacowanie ryzyka i korzyści społecznych prowadzenia badań klinicznych fazy 1 w onkologii pediatrycznej. Planowany cykl przeglądów systematycznych ma na celu wypracowanie etycznych rekomendacji bazujących na dowodach. Takie rekomendacje mogą służyć komisjom bioetycznym, komisjom monitorującym dane, badaczom i uczestnikom badań.


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast