Sukcesy


Sukces Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM!

W corocznym rankingu uczelni wyższych, przygotowywanym przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy”, w klasyfikacji kierunków studiów na pierwszych miejscach znalazły się aż 3 kierunki prowadzone przez Wydział Nauk o Zdrowiu UJ CM: pielęgniarstwo,  położnictwo, zdrowie publiczne […]


Rozwijaj się i pracUJ

Dr hab. Agnieszka Gniadek, dyrektor Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa WNZ otrzymała blisko 4 mln zł na realizację projektu „Rozwijaj się i pracUJ”. Środki pochodzą z konkursu POWER Ministerstwa Zdrowia realizowanego w ramach V osi priorytetowej, Działanie 5.5. Rozwój usług pielęgniarskich. Celem projektu rozwojowego realizowanego na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM przez zespół dr hab. Agnieszki Gniadek jest zwiększenie liczby absolwentów kierunków pielęgniarstwo i położnictwo oraz rozwój absolwentów […]


EUROPUBHEALTH+ najlepszym programem edukacyjnym w obszarze zdrowia publicznego

Realizowany w Instytucie Zdrowia Publicznego UJ CM program EUROPUBHEALTH + otrzymał pierwszą nagrodę ASPHER Deans ‘& Directors Award za najlepszy program edukacyjny w obszarze zdrowia publicznego w regionie europejskim. Ceremonia wręczenia odbędzie się 22 czerwca w Londynie podczas corocznego spotkania Dyrektorów i Dziekanów Uczelni stowarzyszonych w ASPHER. ASPHER – Association of Schools of Public Health in the European Region (Stowarzyszenie Szkół Zdrowia Publicznego […]


Pielęgniarstwo z dotacją projakościową w latach 2018-2020

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało wykaz jednostek organizacyjnych uczelni zakwalifikowanych do finansowania w latach 2018-2020 w ramach dotacji projakościowej. Na liście jest 25 wydziałów uczelni z całej Polski, w tym pielęgniarstwo na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM […]


Sukces Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM!

W najnowszym ogólnopolskim Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2018 pielęgniarstwo, położnictwo i zdrowie publiczne, realizowane na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM zajęły pierwsze miejsca w kategorii „Ranking Kierunków Studiów”. Natomiast w rankingu uczelni wyższych Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum został uznany ex aequo z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym za najlepszą uczelnię medyczną w kraju […]
Wielkość fontu
Kontrast