Sukces Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM!

W corocznym rankingu uczelni wyższych, przygotowywanym przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy”, w klasyfikacji kierunków studiów na pierwszych miejscach znalazły się aż 3 kierunki prowadzone przez Wydział Nauk o Zdrowiu UJ CM: pielęgniarstwo,  położnictwo oraz zdrowie publiczne. Uniwersytet Jagielloński został wiceliderem rankingu uczelni.

Ranking Kierunków Studiów Perspektywy 2019 to uporządkowana informacja o najpopularniejszych kierunkach studiów prowadzonych w polskich uczelniach akademickich – czytamy na stronie Fundacji Edukacyjnej Perspektywy. Przy jego powstawaniu branych jest pod uwagę – w zależności od specyfiki danego kierunku – od 14 do 16 wskaźników pogrupowanych w sześć kryteriów. Różne są również wskaźniki wag poszczególnych kryteriów, wśród których wymieniane są:

  • prestiż – ocena przez kadrę akademicką,
  • absolwenci na rynku pracy – ekonomiczne losy absolwentów,
  • potencjał akademicki – ocena parametryczna MNiSW, uprawnienia do nadawania stopni naukowych, nadane stopnie naukowe,
  • potencjał dydaktyczny – dostępność kadr wysokokwalifikowanych dla studentów, akredytacje, jakość przyjętych na studia,
  • efektywność naukowa – publikacje, cytowalność, FWCI (Field-Weighted Citation Impact) oraz Top 10 (Publications in Top 10 Journal Percentiles),
  • umiędzynarodowienie – publikacje (współpraca międzynarodowa – udział publikacji posiadających współautora z zagranicy, w latach 2014-2018, wśród ogółu publikacji; źródło: SciVal), studenci zagraniczni (procent obcokrajowców wśród ogółu studentów na danym wydziale; źródło: POL-on),
  • innowacyjność – patenty i prawa ochronne,
  • kryteria dodatkowe – egzaminy zawodowe (w przypadku niektórych kierunków studiów wprowadzono dodatkowo kryteria specyficzne dla danego kierunku, np. uwzględniając w rankingu wyniki egzaminów zawodowych, m.in. Lekarskiego Egzaminu Państwowego oraz egzaminów prawniczych na aplikacje. Uwzględniana jest skuteczność zdania egzaminu).

Metodologię opracowuje kapituła pod przewodnictwem prof. Michała Kleibera, b. prezesa Polskiej Akademii Nauk. W jej składzie są: prof. Marek Safjan, sędzia Trybunału Europejskiego w Luksemburgu (honorowy przewodniczący Kapituły), prof. Krzysztof Diks, przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej, prof. Bogusław Smólski, b. dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, prof. Franciszek Ziejka, b. rektor UJ, prof. Marek Krawczyk, b. rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, dr Alicja Adamczak, prezes Urzędu Patentowego RP, Włodzimierz Kiciński, kurator Banku BPS SA, prezes Nordea Bank Polska SA, Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”, b. prezes PAP.

Szczegółowe informacje na temat tegorocznego rankingu znajdują się na stronie Fundacji Edukacyjnej “Perspektywy”.

 


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast