EUROPUBHEALTH+ najlepszym programem edukacyjnym w obszarze zdrowia publicznego

Realizowany w Instytucie Zdrowia Publicznego UJ CM program EUROPUBHEALTH + otrzymał pierwszą nagrodę ASPHER Deans ‘& Directors Award za najlepszy program edukacyjny w obszarze zdrowia publicznego w regionie europejskim. Ceremonia wręczenia odbędzie się 22 czerwca w Londynie podczas corocznego spotkania Dyrektorów i Dziekanów Uczelni stowarzyszonych w ASPHER.

ASPHER – Association of Schools of Public Health in the European Region (Stowarzyszenie Szkół Zdrowia Publicznego w Regionie Europejskim) to niezależna organizacja europejska zajmującą się wzmacnianiem roli zdrowia publicznego poprzez poprawę kształcenia specjalistów w dziedzinie zdrowia publicznego, a także promująca działania sprzyjające wymianie informacji i najlepszych praktyk wśród członków w celu osiągnięcia wysokich standardów edukacji i szkoleń w zakresie zdrowia publicznego w całej Europie. Do głównych celów działalności stowarzyszenia należy m.in. wspieranie profesjonalizacji pracowników służby zdrowia, wspieranie jednostek edukacyjnych stowarzyszonych w ASPHER w realizacji ich misji edukacji, szkoleń, badań naukowych, a także opracowanie modeli edukacji i szkolenia w zakresie zdrowia publicznego na wszystkich poziomach akademickich i zawodowych.

Realizowany od 12 lat (najpierw jako program EuroPubHelath) przez Instytut Zdrowia Publicznego wraz z konsorcjum pięciu renomowanych uczelni europejskich: EHESP School of Public Health w Rennes (Francja), University of Sheffield’s School of Health and Related Research (Wielka Brytania), University of Granada – Andalusian School of Public Health (Hiszpania), University of Rennes 1 (Francja) oraz Maastricht University (Holandia) program EUROPUBHEALTH PLUS to dwuletnie studia magisterskie działające w ramach programu Erasmus Mundus kształcące w dziedzinie zdrowia publicznego. Na pierwszym roku studenci poznają – w Sheffield lub Granadzie – podstawy zdrowia publicznego (w dwóch językach do wyboru: angielski lub hiszpański), podczas drugiego uczestniczą w kursach specjalizacyjnych na wybranych przez nich ścieżkach – w Krakowie, Granadzie, Rennes, Paryżu lub Maastricht –(w języku francuskim, angielskim lub hiszpańskim), praktykach oraz przygotowują pracę magisterską. Po każdym roku akademickim w Rennes odbywa się moduł integracyjny „Building innovative and sustainable solutions to global health challenges” zbierający wszystkich studentów w uczelni koordynującej.

Koordynatorem naukowym i zarządzającym projektem z ramienia Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum jest dr hab. Christoph Sowada, dyrektor Instytutu Zdrowia Publicznego Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM.


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast