Rozwijaj się i pracUJ

Dr hab. Agnieszka Gniadek, dyrektor Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa WNZ otrzymała blisko 4 mln zł na realizację projektu „Rozwijaj się i pracUJ”. Środki pochodzą z konkursu POWER Ministerstwa Zdrowia realizowanego w ramach V osi priorytetowej, Działanie 5.5. Rozwój usług pielęgniarskich.

Celem projektu rozwojowego realizowanego na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM przez zespół dr hab. Agnieszki Gniadek jest zwiększenie liczby absolwentów kierunków pielęgniarstwo i położnictwo oraz rozwój absolwentów tych kierunków, których kompetencje i umiejętności są dostosowane do zmieniających się potrzeb epidemiologicznych i demograficznych w Polsce. Projekt ma się również przyczynić do wzrostu zainteresowania studiami na wspomnianych kierunkach, co pozwoli na wykształcenia dodatkowej liczby studentów i ich wejście na rynek pracy wraz z uzyskanym wsparciem finansowym i edukacyjnym. 

Zachętą dla młodych osób do podjęcia studiów pielęgniarskich mają być wypłacane od drugiego roku nauki stypendia w wysokości 800 zł miesięcznie dla najlepszych studentów. Absolwenci, którzy podejmą pracę w zawodzie w placówkach ochrony zdrowia finansowanych z pieniędzy publicznych będą mogli otrzymać dwuletnie stypendia w wysokości maks. 1 tys. zł brutto miesięcznie na doskonalenie zawodowe: zdobywanie dodatkowych kwalifikacji czy specjalizacji.

Projekt będzie realizowany od 1 października 2018 r. do 1 grudnia 2023 r.


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast