Dr Roman Topór-Mądry został nowym szefem AOTMiT

Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł powołał dr. Romana Topór-Mądrego, zastępcę dyrektora Instytutu Zdrowia Publicznego Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM, na stanowisko prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. 

Bardzo serdecznie chciałbym podziękować wszystkim moim współpracownikom, bo tylko dzięki ich wytrwałości, wyrozumiałości, rzetelności i solidnej pracy AOTMiT znalazła tak zaszczytne miejsce w systemie ochrony zdrowia – napisał Wojciech Matusewicz, dotychczasowy prezes Agencji. – Choć wiem, że jest jeszcze sporo do zrobienia, jestem przekonany, że zostawiam Agencję w dobrych rękach, a mój następca dr n.med. Roman Topór-Mądry będzie kontynuatorem transparentności i niezależności mojej byłej instytucji.

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji  powstała w 2005 r. na podstawie zarządzenia ministra zdrowia Marka Balickiego, a dwa lata później wydała pierwsze rekomendacje. Do roku 2009 nie miała osobowości prawnej. 1 stycznia 2015 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.  Zmieniła ona nazwę agencji i zakres jej działań. Obowiązująca obecnie nazwa to Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT).

Do zadań AOTMiT należy m.in. opracowywanie raportów w sprawie oceny świadczeń opieki zdrowotnej oraz przygotowywanie analiz weryfikacyjnych w sprawie oceny leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego. Prezes Agencji wydaje także rekomendacje w zakresie zakwalifikowania danego świadczenia opieki zdrowotnej jako świadczenia gwarantowanego wraz z określeniem poziomu lub sposobu jego finansowania.

Dr Roman Topór-Mądry – zastępca dyrektora Instytutu Zdrowia Publicznego Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum – jest specjalistą w zakresie zdrowia publicznego i epidemiologii. Pełni funkcję konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie zdrowia publicznego w woj. małopolskim. Głównym przedmiotem jego zainteresowań naukowych są czynniki ryzyka chorób układu krążenia, choroby dementywne, cukrzyca, nowotwory piersi i jelita grubego, a także zastosowanie metod EBM/HTA oraz informatyki (e-zdrowie) w poprawie jakości i efektywności opieki zdrowotnej. Uczestnik i koordynator licznych projektów naukowych, pracował w zespołach doradczych m.in. Ministerstwa Zdrowia, towarzystw naukowych, samorządów lokalnych, Komisji Europejskiej oraz Banku Światowego.

Fot. MZ/Twitter


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast