Nagroda Prezydenta International Osteoporosis Foudation dla Prof. dr hab. med. Edwarda Czerwińskiego

Prof. dr hab. med. Edward Czerwiński został wyróżniony przez International Osteoporosis Foundation nagrodą za nadzwyczajne zasługi na terenie Europy Środkowej. Nagroda jest przyznawana corocznie przedstawicielom z różnych kontynentów za ich wybitne osiągnięcia w zakresie osteoporozy i chorób mięśniowo-szkieletowych. Profesor E. Czerwiński jest pierwszą osobą wyróżnioną z Polski i z tej części Europy. Nagrody były wręczone podczas World Congress On Osteoporosis, Osteoarthritis and Musculoskeletal Diseases w Mediolanie w obecności 3 tysięcy uczestników z całego świata. Serdecznie gratulujemy.


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast