Stypendia Fulbrighta dla przedstawicieli WNZ

Rada Stypendiów Zagranicznych J. Williama Fulbrighta zaakceptowała listę osób nominowanych do stypendiów Fulbrighta z Polski na rok akademicki 2018/2019. W gronie zwycięzców jest troje przedstawicieli UJ CM: Magdalena Mijas, dr Urszula Marcinkowska-Trimboli i dr Zbigniew Siudak.

Magdalena Mijas z Wydziału Nauk o Zdrowiu wyjedzie na kilkumiesięczne  stypendium w ramach Fulbright Graduate Student Award. Jego celem jest zebranie materiałów do rozprawy doktorskiej. W Stanach Zjednoczonych doktorantka zyska dostęp do licznych publikacji oraz najnowszych technologii w laboratoriach. Stypendia Fulbright Graduate Student Award, trwające od 6 do 9 miesięcy, skierowane są do doktorantów ze wszystkich dziedzin poza tymi, które wymagają bezpośredniego kontaktu z pacjentem.

Dzięki Fulbright Senior Award – stypendiom dla pracowników uczelni, instytutów badawczych, jednostek naukowych PAN, międzynarodowych instytutów naukowych oraz innych jednostek naukowych – do Stanów Zjednoczonych wyjadą dr Urszula Marcinkowska-Trimboli (Wydział Nauk o Zdrowiu) i dr Zbigniew Siudak(Wydział Lekarski). Stypendia przeznaczone są na realizację własnych projektów badawczych w amerykańskich uczelniach, instytutach badawczych non-profit oraz niektórych instytucjach rządowych. Stypendyści, oprócz realizacji projektu badawczego, mogą również prowadzić zajęcia dydaktyczne. Wyjazd przewidziany jest na 3-9 miesięcy.

Program Fulbrighta to prestiżowy program wymiany akademickiej między Stanami Zjednoczonymi a innymi krajami, obecny w Polsce od 1959 r. Stypendia Programu Fulbrighta umożliwiły ponad 2 tys. utalentowanym polskim studentom, doktorantom i pracownikom naukowym wyjazd do Stanów Zjednoczonych oraz zbliżonej liczbie obywateli USA na przyjazd do naszego kraju. Obecnie trwa rekrutacja na stypendia realizowane w roku akademickim 2019/2020.


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast