#WYDZIAŁTOLUDZIE


Dominika Rachwał pielęgniarka i studentka naszych studiów pielęgniarskich, zdobywczyni Queen Silvia Nursing Award

Zdobyła Pani bardzo prestiżową nagrodę w polskiej edycji konkursu Queen Silvia Nursing Award. Nagroda została pomyślana jako forma odpowiedzi na jedno z największych wyzwań w skali globalnej – starzenie się naszych społeczeństw – poprzez generowanie innowacyjnych pomysłów dotyczących opieki nad osobami starszymi i cierpiącymi na demencję […]


Olga Płuciennik z Zakładu Filozofii i Bioetyki WNZ UJCM

Bohaterką kolejnej odsłony naszego cyklu jest Olga Płuciennik z Zakładu Filozofii i Bioetyki WNZ UJCM, pracowniczka administracyjna, aktywistka, zachęcająca do ekologicznej korekty naszych języków i działań […]


dr hab. Andrzej Galbarczyk z Instytutu Zdrowia Publicznego WNZ UJCM

Moja przygoda z nauką zaczęła się już po pierwszym roku moich studiów. Profesor Jasieńska zaproponowała mi odbycie wakacyjnych praktyk studenckich w jej projekcie badawczym. Na początku pracowałem przy bazach danych […]


dr hab. Urszula Marcinkowska-Trimboli, prof. UJ

Swoją przygodę z nauką dr hab. Urszula Marcinkowska-Trimboli, prof. UJ rozpoczęła na Wydziale Biologii, przygotowując pracę dyplomową poświęconą cechom antropometrycznym głowy i twarzy u ludności Finlandii i Polski. Właśnie w Finlandii, na Wydziale Nauk Ścisłych Uniwersytetu w Turku rozpoczęła studia doktoranckie, otrzymując kilka lat później tytuł doktora z […]


PAOLA BUEDO
Paola Buedo Early Stage Researcher w ramach projektu CARTHAGO

Pracujesz jako Early Stage Researcher w ramach projektu CARTHAGO (Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Network) pod opieką dr hab. Marcina Waligóry, prof. UJ. Czy możesz nam powiedzieć, czego dokładnie dotyczy ten projekt i nad czym pracujesz […]