#WYDZIAŁTOLUDZIE


dr hab. Urszula Marcinkowska-Trimboli, prof. UJ

Swoją przygodę z nauką dr hab. Urszula Marcinkowska-Trimboli, prof. UJ rozpoczęła na Wydziale Biologii, przygotowując pracę dyplomową poświęconą cechom antropometrycznym głowy i twarzy u ludności Finlandii i Polski. Właśnie w Finlandii, na Wydziale Nauk Ścisłych Uniwersytetu w Turku rozpoczęła studia doktoranckie, otrzymując kilka lat później tytuł doktora z […]


PAOLA BUEDO
Paola Buedo Early Stage Researcher w ramach projektu CARTHAGO

Pracujesz jako Early Stage Researcher w ramach projektu CARTHAGO (Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Network) pod opieką dr hab. Marcina Waligóry, prof. UJ. Czy możesz nam powiedzieć, czego dokładnie dotyczy ten projekt i nad czym pracujesz […]