COVID-19 przepisy przejściowe

Zarządzenie nr 75 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 13 lipca 2020 roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr 78 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 1 października 2019 roku w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego (z późn. zm.)

Zarządzenie nr 15 Prorektora ds. Collegium Medicum z 27 maja 2020 roku w sprawie: wysokości opłat za korzystanie z miejsca w domach studenckich Collegium Medicum – Uniwersytetu Jagiellońskiego przez osoby bez przydziału miejsca w domach studenckich Collegium Medicum – Uniwersytetu Jagiellońskiego w roku akademickim 2019/2020, uczestniczące w stacjonarnych zajęciach obowiązkowych/egzaminach w okresie od 1 czerwca do 30 września 2020 roku

Zarządzenie nr 13 Prorektora ds. Collegium Medicum z 15 maja 2020 roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr 8 Prorektora ds. Collegium Medicum z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie organizacji pracy w Uniwersytecie Jagiellońskim – Collegium Medicum w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz uchylenia zarządzenia nr 11 Prorektora ds. Collegium Medicum 31 marca 2020 roku w sprawie obniżenia opłat za zakwaterowanie w domach studenckich Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – paragraf 2 opłat za zakwaterowanie w Domach Studenckich UJCM

Zarządzenie nr 11 Prorektora ds. Collegium Medicum z 31 marca 2020 roku w sprawie: w sprawie obniżenia opłat za zakwaterowanie w domach studenckich Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zarządzenie nr 36 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 7 kwietnia 2020 roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr 78 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 1 października 2019 roku w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego